​Læge, PhD Cecilie Heegaard Brahe modtager europæisk pris for sin forskning. Foto: Niels-Bjørn Albinus

Cecilie Heegaard Brahe modtager europæisk pris for sin forskning

​Cecilie Heegaard Brahe læge og Ph.d. i Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme har på EULAR-kongressen modtaget en præmie for bedste ‘Clinical Science’ abstract, for sit forskningsprojekt, der viser, at næsten to ud af tre leddegigtpatienter succesfuldt kan trappes ud af deres biologiske behandling.

På den årlige Europæiske Reumatologi-kongres i Amsterdam (European Annual Congress of Rheumatology) Rheumatology) modtog Cecilie Heegaard Brahe en fornem pris for sin forskning. Prisen for bedste Clinical Science abstract fik hun for sit forskningsprojekt, som viste, at man ved at ændre i de kliniske retningslinjer for biologisk behandling af leddegigtpatienter kunne trappe patienterne ned i behandling – og for nogle helt ud af den biologiske behandling.

Den nye kliniske guideline for biologisk behandling af leddegigtpatienter betød, at seks ud af 10 (62 pct.) patienter succesfuldt blev sat ned i dosis, heraf kunne 16 pct. af patienterne helt stoppe med deres biologiske behandling.

- Det er et spændende og velgennemført kvalitetsprojekt, som har været udført i Region Hovedstaden gennem de sidste år, og det er positivt at mange leddegigt patienter kan reduceres i dosis af biologiske lægemidler, uden at det er forbundet med øget risiko for knogleødelæggelse eller forværring af sygdomsaktivitet, siger Cecilie Heegaard Brahe, som er meget glad for den europæiske anerkendelse.

Positive erfaringer skal bruges

I forskningsprojektet fulgte man patienterne tæt og brugte bl.a. MR-scanninger til at sikre, at patienterne ikke fik knogleskader i forbindelse med nedtrapningen. De indsamlede kvalitetsdata gjorde det også muligt at undersøge hvilke leddegigtpatienter, der med størst sandsynlighed kunne nedtrappes med succes.

De positive erfaringer med den afprøvede kliniske guideline betyder, at styregruppen bag projektet er ved at vurdere, hvordan den nye viden kan bruges fremadrettet på hovedstadsregionens reumatologiske afdelinger. Samtidig er et lignende projekt med nedtrapning af biologisk behandling af patienter med rygsøjlegigt (spondylartrit) også i gang.

Redaktør