1,9 mio kr. til forskning i ambassadørordning fra pårørende til pårørende

Flere kræftbehandlinger gives i dag ambulant eller i hjemmet, hvilket øger ansvaret og plejebyrden for pårørende til patienter med blodsygdomme. Det stiller store krav til familiens ressourcer og deres evne til at støtte deres sygdomsramte familiemedlem.

Peer-to-peer support har vist sig effektivt ift patienter imellem, men der findes ingen studier, der undersøger effekten hvor tidligere pårørende hjælper andre pårørende med at håndtere behandlingsforløbet.

-Vores antagelse er, at peer-to-peer-støtte vil reducere symptomer på angst, depression og bekymringer og forbedre det emotionelle og sociale velbefindende hos familien i hverdagen, siger Mary Jarden, forskningsleder i Finsencentret.

Midlerne kommer fra Knæk Cancer 2018 puljen og gives til forskningsprojektet ”Pårørende ambassadør støtte intervention til pårørende af patienter med maligne hæmatologisk sygdom – et pilotstudie”.


Redaktør