Sårbare funktioner skal styrkes

​Apparaturnedbrud og rekrutteringsproblemer kan gøre driften af Rigshospitalets højtspecialiserede funktioner sårbare. I værste fald kan det medføre, at patienter i Danmark ikke har et behandlingstilbud. Som led i hospitalets must-win-battles gennemgås derfor alle sårbare funktioner, så vi sikrer fremtidens patienter.Når en blodprop skal lirkes ud af hjernens blodårer via et lille kateter, er Rigshospitalet det eneste sted i Østdanmark, som kan hjælpe patienten. Bliver et barn født med læbe-gane-spalte, er Danmarks eneste operationstilbud på Rigshospitalet. 
De mange landsfunktioner og højt specialiserede funktioner er en stærk og vigtig del af Rigshospitalets rolle som hele Danmarks hospital. Men funktionerne kan også være sårbare og indebærer særlige forpligtelser, siger vicedirektør Per Jørgensen, der står i spidsen for en kortlægning af området: 

- På alle andre hospitaler kan man henvise patienterne til et andet hospital, hvis man i en periode har problemer med at levere. Rigshospitalet har ofte ikke denne mulighed, fordi vi jo er landets førende højtspecialiserede hospital. Der findes simpelthen ikke andre tilbud i landet eller i Østdanmark, og særligt for behandlinger hvor tidsfaktoren spiller ind, er det overordentlig vigtigt at vi kan levere, forklarer han. 

Strategisk fokus

De sårbare funktioner er kommet særligt under lup i år på tværs af hospitalet som et såkaldt must-win-battle. Alle højtspecialiserede funktioner bliver gået igennem for at vurdere styrker, svagheder og udfordringer, der kan munde ud i en plan for at sikre området. 

Kortlægningen har vist, at der findes flere forskellige former for sårbarhed: 
- Den første form for sårbarhed opstår, når en funktion er meget lille, og er afhængig af for eksempel 2-3 læger eller få specialsygeplejersker. Hvis en enkelt læge bliver syg og en anden læge rejser, er det meget sårbart, så her er der brug for at arbejde med både generationsskifteplanler og ressourcer for at skabe større robusthed. Det er for eksempel sket på læbe-gane-spalteområdet, hvor vi har haft udfordringer med kapacitet og lange ventetider, siger Per Jørgensen. 

En anden form for sårbarhed er knyttet til specialudstyr og apparater:
- Der findes fx kun et enkelt trykkammer i Danmark, og hvis det bryder sammen, må patienterne flyves til Göteborg for at få behandling. Der er også andet apparater, som er unikt for Rigshospitalet. Her må vi være i god tid for at arbejde med vedligehold og finansiering, forklarer Per Jørgensen. 
Den sidste type sårbarhed gælder nye funktioner: 
- Når vi får en højt specialiseret funktion som landsfunktion, er vi ekstra sårbare, hvis vi ikke kan løfte den fra start. Det er meget vigtigt, vi har det som særligt fokus, siger Per Jørgensen. 

Lokale planer

Da både funktioner og sårbarheder er meget forskellige, er der brug for målrettede indsatser for hvert enkelt af de sårbare områder. 

- De enkelte centre er i gang med planer for generationsskifte, aftaler om back-up muligheder i Danmark eller udlandet og andre tiltag, som kan løftes tæt på funktionen. På hospitalsniveau har vi fokus mulighederne for sikring af apparatur og en god start for nye funktioner. Samling af små funktioner på Rigshospitalet er i sig selv med til at styrke volumen og robusthed, og det er en af de vigtige prioriteringer, vi tager med ind i arbejdet med en ny, regional specialeplan, siger Per Jørgensen.  

Redaktør