Rundspørge: Gendiagnostik buldrer frem

​Anvendelsen af genanalyser vokser kraftigt i disse år. Inden for 22 ud af 30 specialer på Rigshospitalet bliver genanalyserne brugt til udredning, diagnostik og forskningsprojekter, viser ny rundspørge.Behovet for genanalyser vokser markant. For at kunne udvikle nye og bedre behandlingstilbud til patienterne finder eksperterne i dag ofte årsagerne til sygdommen med brug af genanalyser  ̶  og skræddersyr herefter behandlingen til den enkelte patient. 

Rigshospitalets tidlige satsning på gendiagnostik i forskning og patientbehandling ser ud til at have båret frugt. Anvendelsen af genanalyser er i kraftig vækst og kommer allerede et bredt udsnit af hospitalets patienter til gode, viser en rundspørge i klinikkerne. Knap halvdelen af klinikkerne anvender genanalyser i behandlingsøjemed til mere individuel behandling af for eksempel arvelig hjertekarsygdom, kræft, demens, migræne, rygsygdomme, cystisk fibrose og leversygdom. Godt halvdelen af klinikkerne har forskningsprojekter i gang, hvor genanalyser udgør en central del af datamaterialet, viser rundspørgen.
Hvis man gør det op på specialeniveau, bliver analyser af patienters arvemasse allerede anvendt til at sikre individuelt tilrettelagt behandling inden for 22 ud af 30 specialer på Rigshospitalet. 

Tæt på patienterne

Den store styrke på Rigshospitalet er den kliniknære dialog om, hvordan vi bedst bruger genanalyser til udvikling af patientbehandlingen. Det fremhæver Bettina Lundgren, centerdirektør i Diagnostisk Center og ansvarlig for Rigshospitalets strategiske fokus på personlig medicin.

- Vi benytter både enkle og komplicerede genanalyser til diagnostik og forskning. Målet er at genanalyserne bruges til at forbedre og skræddersy behandlingen for den enkelte patient, siger Bettina Lundgren. 

I Diagnostisk Center, hvor de fleste genanalyser bliver foretaget, blev der i 2017 udført 126.000 genanalyser til diagnostik af patienterne. 

National satsning

I slutningen af maj blev loven om oprettelsen af Nationalt Genom Center vedtaget i Folketinget, og dermed blev rammerne bestemt for en bedre national udnyttelse af personlig medicin i Danmark.

Ifølge vicedirektør Per Jørgensen står Rigshospitalet godt rustet til at udnytte mulighederne i, at man strukturerer anvendelsen af genanalyserne nationalt 

- Som hele Danmarks højt specialiseret hospital har vi et stort ansvar for at understøtte det nationale arbejde med at udvikle personlig medicin, blandt andet baseret på en moderne gendiagnostik. Vores klinikker er gået forrest med både forskning i og brug af gendiagnostik, så patienter allerede nu får gavn af indsatsen, siger Per Jørgensen.   

Interesse for helgenomanalyser

Gendiagnostikken har i det seneste årti udviklet sig i retning af stadigt større analyser, som kan fortælle noget om forholdet mellem gener og sygdom. Rigshospitalet har nu udstyr til at foretage egne helgenomanalyser af hele den menneskelige arvemasse. Rundspørgen viser, at 20 ud af 49 klinikker enten allerede har taget helgenomanalyserne i brug eller har ønske om at gøre det.Redaktør