Gigtpatienter behøver mindre medicin

Mange patienter med leddegigt kan skære ned på eller helt undvære deres biologiske medicin. Et nyt forskningsprojekt fra Region Hovedstaden viser, at næsten to ud af tre succesfuldt kan trappes ned i deres biologiske behandling.
Ved at indføre nye retningslinjer for biologisk behandling af patienter med ledde-gigt har forskere fra Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Rigshospitalet fundet ud af, at mange af patienterne, hvor sygdommen er gået helt i ro, kan nøjes med mindre medicin uden, at det påvirker deres sygdom:

- Det er rigtig positivt, at mange leddegigt patienter kan reducere deres brug af biologisk medicin uden, at det er forbundet med øget risiko for knogleødelæggelse eller forværring af sygdomsaktivitet, siger Cecilie Heegaard Brahe, som er læge og hovedforskeren bag projektet, der blev præsenteret på den årlige europæiske Reumatologi kongres (EULAR) tidligere på sommeren. 

Mindre medicin betyder mere frihed og færre bivirkninger

Forskningsprojektet viste, at cirka seks ud af 10 (62 pct.) kunne mindske deres medicinbrug, og hver sjette (16 pct.) kunne helt stoppe med deres biologiske behandling. For mange patienter betyder mindre medicin også mere frihed: 

- Mange patienter vil rigtig gerne have mindre medicin. For eksempel skal nogle patienter på fuld dosis tage en indsprøjtning hver anden uge. Efter nedtrapning kan flere af patienter nu nøjes med én hver fjerde uge. Det øger livskvaliteten betydeligt. Patienterne får større frihed til at rejse og leve et mere normalt liv, og mindre medicin nedsætter samtidig risikoen for bivirkninger, fortæller Cecilie Heegaard Brahe. 

Mere individualiseret behandling

I projektet blev MR-scanninger brugt til at følge patienternes sygdomsudvikling og til at sikre, at patienternes led ikke blev skadet under nedtrapningen. Men MR-scanninger viste sig også potentielt at kunne bruges til at individualisere behandlingen: 

- De indsamlede data gør det muligt at udpege de leddegigtpatienter, der med størst sandsynlighed kan trappe ned i deres medicinforbrug med succes. Det giver os mulighed for at tilpasse behandlingen efter patienternes behov, for eksempel at man vil kunne få en lavere dosis biologisk behandling, fortæller Cecilie Heegaard Brahe.
Nye retningslinjer for behandling på vej for hele Region H

De gode resultater betyder, at der lige nu bliver arbejdet på en ny vejledning for behandling med biologisk behandling til leddegigtpatienter i hele Region Hovedstaden: 

- Lige nu er vi i gang med at udarbejde modeller for, hvem der er kandidater til at blive trappet ned. Derefter skal vi systematisere og implementere en ny klinisk vejledning til lægerne, så de relevante patienter bliver omfattet af de nye retningslinjer og kan få glæde af dem, fortæller Cecilie Heegaard Brahe, der også er ansvarlig for arbejdet med de nye retningslinjer:

- Vi forventer, at de nye retningslinjer bliver en realitet til efteråret, siger Cecilie Heegaard Brahe.
Og flere patientgrupper er på vej. Et lignende projekt med nedtrapning af biologisk behandling af patienter med rygsøjlegigt (spondylartrit) er sat i gang, og planen er, at udbrede projektet til at også at indbefatte patienter med psoriasisgigt (psoriasisartrit). 
Udover fordelene for patienterne vil et lavere medicinforbrug også kunne spare hospitalerne for ca. 5 mio. kroner årligt til medicinudgifter.

Forskningsprojektets resultater

  • I alt kunne 62 pct. af patienterne succesfuldt få mindre biologisk behandling
  • 16 pct. kunne helt stoppe med deres biologiske behandling
  • 28 pct. kunne halvere deres behandling med biologisk medicin (nøjes med halv dosis) 
  • 18 pct. blev reduceret til to tredjedele af deres oprindelige medicindosis (standarddosis)
  • 38 pct. modtager fortsat fuld standarddosis
  • Kun syv pct. af deltagerne fik forværret deres ledskader i forbindelse med nedtrapning

Bagom forskningsprojektet

I alt deltog en gruppe på en 141 leddegigtpatienter fra Videncenter for Reumatologi og Rygsomme, som har afdelinger på fem hospitaler i Region Hovedstaden.

Alle inkluderede patienter havde ikke haft sygdomsprogression i mindst et år. Den biologiske behandling blev først reduceret til to-tredjedele af standarddosis, efter 16 uger til halv dosis, og efter 32 uger helt fjernet. Patienter, som fik en nyopblussen af sygdommen eller ledskader påvist ved en MR-scanning eller røntgen, fik stoppet deres nedtrapning og sat op til den foregående dosis. Patienterne blev fulgt i to år.Redaktør