Eksperimentel kræftbehandling guides af genanalyser

En innovativ brug af gensekventering i den eksperimentelle kræftbehandling har åbnet nye muligheder for at tilpasse behandlingen til den enkelte patient, mens behandlingsforløbet er i gang.


På Rigshospitalets Fase 1-enhed kan man få et perspektivrigt kig ind i morgendagens gendiagnostik og genbaserede behandling af kræftpatienter. En avanceret genanalyse af patientens kræftvæv skal gøre det nemmere at udvælge, hvilke behandlinger der er mest effektfulde til den enkelte patient.

Men i stedet for at prøve behandlingerne af direkte på patienten er enheden begyndt at teste nye stoffers virkning på kræftcellerne i laboratoriet først. Mens patienten får sin standardbehandling med fx kemoterapi, kan de sprøjte patientens kræftceller ind i mus og forsøger at bekæmpe kræftcellerne med godkendte eller eksperimentelle lægemidler, som kan tænkes at passe til patientens genprofil. Slår standardbehandlingen fejl, kan en test i laboratoriet være nøglen til at finde den rette fortsatte behandling.

Samarbejde hjælper patienterne

Projektet hedder PRE-CAN og er den naturlige videreudvikling af fem års samarbejde mellem Fase 1-enheden, Enhed for Genomisk Medicin og Patologiafdelingen om gensekventering af kræftvæv. PRE-CAN er støttet af Innovationsfonden og ledes af professor Janine Erler, BRIC, og klinikchef Ulrik Lassen fra Onkologisk Klinik.

Fase 1-enheden gennemfører tidlige forsøg af kræftlægemidlers virkning på kræftpatienter, som man ikke kan finde egnede behandlinger til. Løbende bliver der her testet omkring 30 forskellige lægemiddelkandidater. Ud af de ca. 500 patienter, som enheden modtager til forsøg hvert år, får cirka halvdelen foretaget avanceret gensekventering af deres kræftvæv. Analyserne foregår i Enhed for Genomisk Medicin i samarbejde med patologer, klinisk genetikere, radiologer, bioinformatikere og onkologer. Ifølge Ulrik Lassen har samarbejdet om genanalyser været kraftigt medvirkende til, at Fase 1-enheden har udviklet sig til at være en af de helt store spillere for tidlige lægemiddelafprøvninger på verdensplan.

- Vi har været tidligt i gang med meget patientnær gensekventering, og det betyder, at vi i dag kan noget, som de fleste andre ikke kan tilbyde. For flere patienter med sjældne genfejl har samarbejdet været afgørende for at finde en egnet behandling, siger Ulrik Lassen.

De første forskningsresultater fra Fase 1-enheden viser, at de eksperimenterende behandlinger er effektfulde for cirka hver femte patient. Redaktør