Socialt sårbare kræftpatienters syn på medindflydelse

​Undersøgelser viser, at patienter ønsker at være inddraget i behandlingsforløbet – i forskellig grad – men også, at nogle socialt sårbare kræftpatienter kan have svært ved at sætte ord på ønsker og behov. 

I Finsencentret har vi fokus på at inddrage kræftpatienter i beslutninger i forbindelse med deres behandling. For mange patienter kan det dog være en stor udfordring at navigere gennem et komplekst og langvarigt behandlings- og rehabiliteringsforløb, og for socialt sårbare kræftpatienter kan det være særligt udfordrende.

Tre nye rapporter fra Kompetencecenter for Patientoplevelser (KOPA) og Bispebjerg Hospital sætter derfor fokus på socialt sårbare kræftpatienters oplevelser, ønsker og behov for medinddragelse.

Rapporterne er del af projektet "Inddragelse som vejen til bedre patientstøtte", der er et samarbejde mellem KOPA, Kræftens Bekæmpelse, Finsencenteret på Rigshospitalet og Forskningsenheden ved Palliativ Medicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital.
 

Inddragelse på lige fod – en undersøgelse af socialt sårbare kræftpatienters oplevelser med og ønsker til inddragelse

KOPA sætter i denne undersøgelse fokus på socialt sårbare kræftpatienters oplevelser med inddragelse i behandlingsforløbet - og også på sundhedspersonalets erfaringer med at inddrage socialt sårbare patienter.
Undersøgelsen viser bl.a., at de interviewede patienter ønsker at være inddraget i behandlingsforløbet – i forskellig grad – men også, at nogle socialt sårbare kræftpatienter kan have svært ved at sætte ord på ønsker og behov. Undersøgelsen bygger på interview med kræftpatienter, sundhedspersonale og frivillige.
Læs mere og download rapporten (eksternt link, åbner på ny fane)
 

Kortlægning af danske initiativer til inddragelse af socialt sårbare patienter

KOPA har desuden gennemført en kortlægning af danske initiativer til inddragelse af socialt sårbare patienter og borgere.  
Læs mere om kortlægningen og download rapporten (eksternt link, åbner på ny fane)

Socialt sårbare kræftpatienters behov for inddragelse - en litteraturgennemgang

Forskningsenheden ved Palliativ Medicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital har som del af projektet gennemført en systematisk gennemgang af internationale studier om socialt sårbare kræftpatienters behov for inddragelse i behandling og forløb samt internationale erfaringer med interventioner i forhold til at fremme inddragelsen. 
Læs mere og download litteraturgennemgangen (eksternt link, åbner på ny fane)

Redaktør