Ny måde at analysere sæd på kan styrke behandlingen af barnløse par

Forskere fra Rigshospitalet har i samarbejde med det danske firma ChemoMetec A/S udviklet en ny måde at analysere sædprøver på, der betyder, at man kan målrette fertilitetsbehandling i endnu højere grad end tidligere.

I projektet, som er støttet af Innovationsfonden og ledet af seniorforsker Kristian Almstrup, har forskerne både udviklet et nyt instrument og en ny tilhørende metode til at vurdere sædkvalitet.

Traditionelt vurderes sædkvaliteten i et mikroskop ved at vurdere, hvor mange sædceller, der er, hvor godt de svømmer, og om de er misdannede eller ej. Disse parametre er imidlertid ikke specielt gode til at forudsige hvor fertil en mand er.

Ny metode til at vurdere sædcellers evne til at befrugte et æg

Forskerne fra Rigshospitalets Klinik for Vækst og Reproduktion har derfor været på udkig efter en anden metode til at vurdere, hvor gode sædceller er til at fertilisere et æg. For at sædcellerne kan trænge ind til ægget, skal de kæmpe sig igennem en sej barriere (kumulus celler og zona pellucida), som omgiver ægget. For at klare dette har sædceller et såkaldt akrosom, som frigiver enzymer, der kan nedbryde den seje barriere. Et akrosom kan sammenlignes med en hat, der sidder på sædcellens hoved, og som kun må tages af, når den møder et æg. 

"En sædprøve med et højt antal sædcelleantal kan således være dårlig til at befrugte et æg, hvis alle de mange sædceller viser sig at være akrosom-reagerede" forklarer professor Anders Juul, der er klinikchef på afdelingen og står bag undersøgelsen.

Illustration:


Billedet viser en sædcelle, hvor akrosomet er farvet grønt, og selve sædcellens hoved er farvet med en blå farve. Denne sædcelle vil ikke være i stand til at fertilisere et æg, da akrosomet farver grønt og dermed ikke længere er intakt.

Forskerne fra Rigshospitalet har udviklet en ny metode, der nemt og hurtigt kan vurdere, hvor mange sædceller, der har et intakt akrosom, og som derfor har potentialet til at fertilisere et æg.

Metoden kan potentielt set bruges til at forudsige, hvilken type fertilitetsbehandling et barnløst par har mest gavn af.


Antallet af akrosom-intakte sædceller kan forudsige en mands fertilitet

Undersøgelse af sædprøver fra mere end 230 mænd viste, at over halvdelen af sædcellerne allerede havde tabt deres akrosom, lige efter sædprøven var lavet. Med andre ord var det mindre end halvdelen af sædcellerne, der kunne befrugte et æg. Netop antallet af levede akrosom-intakte sædceller viste sig at være god til at forudsige en mands fertilitet. Mænd, der fik børn på naturlig vis, havde signifikant flere levende sædceller med intakt akrosom end mænd i fertilitetsbehandling.

Peter Høngaard Andersen, direktør i Innovationsfonden fortæller: Når det kommer til at hjælpe barnløse par, har forskningen traditionelt haft fokus på kvinden. Dette projekt gik i en anden retning og satte manden i fokus for forskningen. Det var en investering i kampen mod mænds faldende sædkvalitet. Nu får samfundet sin investering tilbage i form af et nyt værktøj, som kan hjælpe i indsatsen for at øge fertiliteten til gavn for fremtidens forældre.

Seniorforsker Kristian Almstrup, som har været ansvarlig for studiet, der netop er publiceret i det anerkendte tidsskrift Human Reproduction, udtaler "Metoden giver os helt nye muligheder for at vurdere en mands fertilitet. Hvis der er få levende sædceller med et intakt akrosom, vil en mand have meget svært ved at få børn og vil formentlig have mest gavn af en fertilitetsbehandling, hvor en sædcelle sprøjtes direkte ind i ægget".

Det nye instrument

Studiet af akrosom-intakte sædceller har kun været muligt, fordi forskerne fra Rigshospitalet i et projekt støttet med 45 millioner kroner af Innovationsfonden har samarbejdet med det Danske firma ChemoMetec A/S.

ChemoMetec udvikler instrumenter (image cytometre), som netop er gode til at tælle celler automatisk, og har gjort det muligt at måle antallet af akrosom-intakte sædceller sammen med andre vigtige sædparametre. I projektet er et nyt instrument, XCyto 10, blandt andet blevet udviklet til at kunne måle på sædprøver, netop blevet lanceret på markedet.

Yderligere information

Seniorforsker, Kristian Almstrup: kristian.almstrup@regionh.dk. Tlf 35456639.

 

Læs hele artiklen:

Egeberg Palme DL, Rehfeld A, Bang AK, Nikolova KA, Kjærulff S, Petersen MR, Jeppesen JV, Glensbjerg M, Juul A, Skakkebæk NE, Ziebe S, Jørgensen N, and Almstrup K. Viable acrosome-intact human spermatozoa in the ejaculate as a marker of semen quality and fertility status. Human Reproduction. DOI:10.1093/humrep/dex380


Redaktør