Færinger får forløbskoordinator

​​Nyoprettet funktion i Onkologisk Klinik skal sikre, at patienter fra Færøerne får den bedst mulige vej gennem det danske sundhedssystem.

Mindre ventetid, mindre ressourcespild og generelt en smidigere vej gennem det danske sundhedssystem for de færøske patienter.

Det skulle gerne blive udkommet af sygeplejerske Ida-Line Zartsdahls ansættelse som færøsk forløbskoordinator, der hjælper med at skabe en bedre og mere smidig vej gennem sundhedsvæsnet.

Bor en patient i København, er det mindre problematisk at blive indkaldt til to rutinemæssige undersøgelser med en uges mellemrum, men for en færing vil der enten blive unødig megen ventetid i Danmark eller gener i form af adskillige rejser mellem Færøerne og hovedstaden.

- Min opgave bliver blandt andet at se, hvor patienterne kan spare tid. Der er ingen grund til, at man skal tage flere dage ud af kalenderen og sidde på patienthotellet, når det kan slås sammen og vedkommende måske kunne passe sit arbejde i mellemtiden. På den måde sparer patienten tid og systemet penge, siger Ida-Line Zartsdahl, der kommer til at arbejde tæt sammen med den færøske patientvejleder Anika Weihe.

Overblik over det organisatoriske 

Mens Annika Weihe tager sig mest af den individuelle patientkontakt, bliver Ida-Line Zartsdahls opgave bliver at skabe overblik over det organisatoriske blandt andet ved at hente overordnede data på ventetider og patientantal.

- Man skønner, at det er 1.000-1.200 om året, så det er noget af det første, jeg skal have fundet mere præcist ud af. Dernæst et overblik over hvor de venter, hvor længe de venter og så videre, siger Ida-Line Zartsdahl

Hun kommer til at sidde på kontor sammen med Rigshospitalets øvrige forløbskoordinatorer for kræft, men skal altså koordinere indsatsen for alle færøske patienter – ikke bare til Rigshospitalet, men til hele Region Hovedstaden.

Ida-Line Zartsdahl modtager gerne input til sit arbejde:

- Hvis nogen kender til særlige problemstillinger, der vedrører færøske patienter, er de velkomne til at kontakte mig, siger Ida-Line Zartsdahl, som du kan skrive til på e-mail: ida-line.horne.zartsdahl@regionh.dk

FAKTABOKS

Ida-Line Zartsdahl tiltrådte 15. januar 2018 i en nyoprettet stilling som færøsk forløbskoordinator. Den nye stilling er oprettet af Færøerne, og organiseret på Rigshospitalet under Onkologisk Klinik, på lige fod med stillingen som Grønlandskoordinator.

Ida-Line Zartsdal er tilknyttet Team 1. Det betyder, at funktionen i lighed med de øvrige forløbskoordinatorer, tager sig af opgaver rettet mod kræftpakker / registrering af disse, overvågning af komplekse patientforløb samt varetagelse af patientopkald. 

Patienter fra Færøerne bliver primært behandlet på Rigshospitalet, men har også forløb på flere andre af regionens hospitaler, hvilket indebærer, at den nye koordinator får en bred samarbejdsflade i hele Region Hovedstaden.Redaktør