Et interaktivt følgedyr skal reducere angst og stress hos børn

​Det kan være en stressende oplevelse for et barn at få taget en blodprøve eller få et fjernet et plaster i forbindelse med procedurer på hospitalet. At få et følgedyr, som barnet har til opgave at hjælpe igennem den samme procedure, som de selv skal igennem, kan hjælpe med at reducere barnets angst og gøre oplevelsen mindre stressende, viser et nyt projekt fra BørneRiget.

Nylige studier viser, at den smerte, børn oplever ved selv små procedurer, ofte undervurderes af sundhedspersonalet. Især procedurer, der involverer nåle og plasteraftagning, stresser børnene og gør dem utrygge. 

På Rigshospitalet har man gennem lang tid arbejdet på at undgå at holde børn fast under sådanne procedurer, og som et led i dette har projektgruppen bag BørneRiget i samarbejde med børneafdelinger på Rigshospitalet og H.C. Andersen Børnehospital i Odense designet og afprøvet en ny metode til at hjælpe børnene gennem de svære procedurer ved hjælp af leg. 

En digital platform, en bamseoversætter og en bamse, som barnet skal passe på, mens den gennemgår den samme behandling, som barnet selv skal igennem lige om lidt, kan være en brugbar metode til at reducere børns angst og stress ved en behandling, viser et nyt projekt.

Mit Følgedyr

Løsningen består af bamsen Theo eller Thea og en ’bamseoversætter’, dvs. et digitalt armbånd, der ved hjælp af sensorer måler barnets stressniveau. Bamsen og sensoren kobles sammen via en specialudviklet iPad app med en virtuel bamse, som barnet kan interagere med.

Den virtuelle bamse afspejler barnets stressniveau i realtid, målt gennem armbåndet. Hvis barnet er bange, ser bamsen bange ud og vice versa. Barnet skal gøre bamsen rolig ved hjælp af opgaver med den fysiske bamse og med spil på iPad’en, som er designet til at afstresse og udvikle barnets mestring af situationen.

​Theo/Thea
​Bamseoversætter
         ​Ipad 

Inden en procedure som en blodprøve vil barnet få udleveret den fysiske bamse, armbåndet og en iPad, der viser en sovende bamse. Barnet skal så ”vække” bamsen i app’en ved at tage armbåndet på og tænde det. 

Første opgave for barnet er sammen med bamsen at vælge, hvilke remedier, der skal bruges under proceduren, f.eks. staseslange, plaster, ’tryllecreme’ osv. Inde i procedurerummet gennemgår klinikeren og barnet, hvilke remedier barnet har valgt i app’en og finder remedierne frem i virkeligheden. 

Dernæst udfører kliniker og barn proceduren sammen på bamsen, f.eks. en blodprøve. På denne måde ved barnet, hvad der skal ske og har samtidig ansvaret for, at bamsen kommer godt igennem proceduren.

Under hele forløbet beholder barnet armbåndet på. Stress-målingerne fra armbåndet transmitteres i realtid til app’en, hvor de bliver visualiseret gennem den virtuelle bamse, som afspejler, hvordan barnet har det. 

Barnet har nu sammen med klinikeren en opgave i at få bamsen til at falde til ro, hvis den er bange – ved at ae, trøste og tale til bamsen. De foreløbige tests har vist, at dette har en beroligende effekt på barnet og hjælper til, at proceduren forløber nemmere og hurtigere.


Planer for videreudvikling  

Den første prototype er nu udviklet og testet med gode resultater. I det nye år søger BørneRiget og samarbejdspartnerne om økonomisk støtte til en videreudvikling af løsningen, som vil indeholde flere stressreducerende aktiviteter og muliggøre, at løsningen kan tilbydes flere patienter på bl.a. Rigshospitalet og H.C. Andersen Børnehospital på Odense Universitetshospital.  

På længere sigt vil de fysiologiske data, som bliver opsamlet gennem armbåndet, kunne danne grundlag for forskning inden for området børn og stressreduktion. 

Armbåndet vil potentielt også kunne bruges til at måle effekten af andre redskaber og interventioner, der har til formål at stressreducere, og derved kunne bidrage til at skabe en mere evidensbaseret praksis omkring de pædagogiske redskaber, som anvendes på hospitalet.

Projektet er en del af BørneRigets princip om at integrere leg i hele behandlingsforløbet. BørneRiget har udviklet og afprøvet løsningen i samarbejde med Anæstesi- og Operationsklinikken og Børnekirurgisk Klinik i Juliane Marie Centret og H.C. Andersen Børnehospital på Odense Universitetshospital. Projektet er finansieret af BørneRiget og Rigshospitalets BørneUngeProgram.

For yderligere information

Innovationskonsulent fra BørneRiget, Elisabeth Ginsberg, er tovholder på projektet og kan kontaktes for yderligere information: elisabeth.ida.ginsberg@regionh.dk
Redaktør