Forskningsbiobank får del i millioner

​​Novo Nordisk Fonden har uddelt 2017 Challenge-bevillingen, og nogle af millionerne går til en unik biobank på Rigshospitalet.


Novo Nordisk Fonden har bevilget Challenge Programmet 2017 "Big Data i Biomedicin" på 60 mio. kroner til professor Søren Brunak fra Københavns Universitet. Professor og overlæge Henrik Ullum, Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet, får 13 mio. kr. af den samlede bevilling, fordi projektet baseres på en hel unik biobank: Det Danske Bloddonorstudie (www.dbds.dk).

Henrik Ullum har sammen med blodbankskollegaer i resten af landet siden 2010 indsamlet forskningsprøver fra raske bloddonorer i et nationalt samarbejde. Der er 120.000 deltagere, der løbende afleverer nye prøver. De første 110.000 prøver er i 2017 undersøgt med genchip-teknologi (GWAS) i samarbejde med det islandske firma deCODE Genetics, som er verdensførende inden for forskning i gener.

Med denne type prøver og en Big Data tilgang forventer forskergruppen at kortlægge, hvad der sker forud for sygdomsudvikling.

Personlig medicin

Henrik Ullum forventer, at kohorten i de kommende år skal indgå i en række forskningsprojekter, der baner vejen for udviklingen af personlig medicin.

"Kohorten har det nødvendige volumen, er velbeskrevet og rummer prøver fra personer med almindeligt forekommende sygdomme. Det særlige er, at vi har disse forløbsprøver og derfor kan følge personerne i tiden op til sygdomsudvikling," siger Henrik Ullum.  

Han forklarer, at det er muligt at analysere hyppige fænotyper, som man normalt ikke har i sygdomsregistre. Samtidig kan man se på modstandsdygtighed og beskyttende faktorer hos individer udsat for kendte risikofaktorer - og på interaktionen mellem gener og miljø.

Anvendelsen af elektroniske spørgeskemaer betyder, at man hurtigt kan implementere nye målrettede projekter indenfor subgrupper i kohorten.

Læs mere om Novo Nordisk Fondens Challenge Programme og de seneste uddelinger i denne pressemeddelelse.

Redaktør