10 mio kr. skal knække senfølger af kræft

​Christoffer Johansen, Professor og overlæge i Onkologisk Klinik, har modtaget bevillingen fra landsindsamlingen Knæk Cancer 2017.

Stadig flere overlever en kræftsygdom, men kan efterfølgende opleve eftervirkninger af sygdommen og behandlingen.  Derfor er der behov for at forske i senfølger som fx depression, fatique (træthed), hjerte/kar-sygdomme og stofskifteproblemer.  

Der er tale om en 5-årig forskningsbevilling, hvor der skal indsamles og kortlægges data om blandt andet forekomst, forebyggelse og behandling af senfølgerne hos voksne kræftoverlevere. 

- ”Der er velfungerende senfølgeklinikker for børn og unge kræftoverlevere, men de udgør en begrænset gruppe blandt alle kræftoverlevere. Derudover gør de biologiske forskelle på børn og voksne, at vi ikke kan overføre denne viden direkte til voksne. Der findes ikke danske senfølgeklinikker, der også videnskabeligt undersøger generelle senfølger hos voksne kræftoverlevere", siger Christoffer Johansen, overlæge på Onkologisk Klinik Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet 

På sigt skal forskningsresultaterne skabe grundlag for etableringen af en Klinik for senfølger for voksne kræftoverlevere, som skal ligge på Rigshospitalet. Klinikken kommer til at indgå i et netværk af klinikere fra hele regionen og skal samarbejde med de andre senfølgeklinikker. 

- "Den viden, der kommer ud af projektet, vil på sigt komme alle kræftpatienter til gavn", siger Christoffer Johansen.


Redaktør