Verdens første specialindrettede hovedpinecenter er åbnet på Rigshospitalet, Glostrup

Dansk Hovedpinecenter er flyttet ind i et nyt byggeri, som styrker rammerne for både patientbehandling og forskning.

Et helt nyt hus med dæmpede lyde og naturligt lys møder fremover de 9.000 patienter fra hele landet, der modtages på Dansk Hovedpinecenter på Rigshospitalet, Glostrup. Det nye byggeri er nemlig som det første i verden bygget specielt til hovedpinepatienter. 

- Vi er utroligt glade for at kunne byde patienterne velkommen i et hus, hvor patienternes behov er i centrum. Vi har spurgt patienter til råds lige fra starten af byggeprocessen, og det har blandt andet ført til et stort fokus på at undgå støj, fordi mange hovedpinepatienter er meget lydfølsomme. Bygningen er også tegnet, så der kommer meget naturligt lys ind, det er både bæredygtigt og skånsomt overfor de patienter, som er generet af skarpt, kunstigt lys, fortæller professor, overlæge Rigmor Højland Jensen, der er leder af Dansk Hovedpinecenter.

Forskning, diagnostik og behandling er nu samlet fra syv forskellige dele af hospitalet, og det er en af de store styrker ved det nye byggeri: 

- Når behandlingen og forskningen foregår i samme hus, kan klinikere og forskere udveksle ideer og viden langt lettere. Behandling og forskning kommer på samme frontlinje, og det vil gøre begge dele bedre, forklarer Rigmor Højland Jensen. 

Unikt laboratorium
I det nye hovedpinecenter er der indrettet et unikt laboratorium, der skal bruges til diagnostiske tests af hovedpinepatienter og til at følge patienternes behandling over tid. Ved hjælp af en række diagnostiske test vil laboratoriet karakterisere hovedpinepatienterne mere præcist med henblik på skræddersyet, tværfaglig behandling for den enkelte patient. 
I laboratoriet kan læger og bioanalytikere blandt andet teste patienternes smertefølsomhed, undersøge ømme muskler med ultralydsskanning og også med ultralyd måle bag øjet for tegn på forhøjet tryk i hjernen. 

- Med sådanne målemetoder er der bedre mulighed for, at den enkelte patients medicin og behandling bliver så målrettet som mulig, siger Rigmor Højland Jensen. 
Det er første gang på verdensplan, der er etableret denne type laboratorie til hovedpinepatienter. Forskning i kroppens reaktioner ved migræne og anden alvorlig hovedpine er et af de områder, hvor centeret er førende.

Hovedpine er en folkesygdom
Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) er stolt over det nye byggeri:

Det påvirker din livskvalitet voldsomt, hvis du lider af kronisk eller tilbagevendende hovedpine. Desværre er der rigtig mange mennesker, der lider af denne folkesygdom. Derfor er jeg meget glad for, at vi nu kan tilbyde de hårdest ramte patienter en behandling, hvor forskning og behandling går hånd i hånd. Vi vil have et sundhedsvæsen, der er styret efter patientens behov, og det får vi her – også på den måde, bygningerne er indrettet på.

Det nye center er bygget på fundamentet af en ældre bygning mellem Nordre Ringvej og hovedkomplekset på Rigshospitalet, Glostrup. Det blev officielt indviet 28.februar. 

Fakta om Dansk Hovedpinecenter:
 - Verdens største tværfaglige center for forskning og behandling af hovedpinesygdomme
 - Er en højt specialiseret funktion og modtager patienter med svært behandlelige hovedpinesygdomme og ansigtssmerter fra hele Danmark 
 - Har omkring  9.000 patientbesøg pr. år
 - Personalet består af speciallæger, psykologer, sygeplejersker, fysioterapeuter og sekretærer. Derudover er en tandlæge samt en psykiater tilknyttet som konsulenter. 

Redaktør