Ulvetime- og godnatmusik på Rigshospitalet

​Musik i ulvetimen og godnatmusik til syge børn og unge er nye tiltag i projekt MusikBeRiget, der udvider aktiviteterne bl.a. på Rigshospitalet takket være en ny bevilling fra Det Obelske Familiefond på 3 mio. kr. 

MusikBeRiget har siden 2009 arbejdet med at bringe musik ind på stuerne til børn og unge og deres familier for at skabe øget livskvalitet og trivsel for indlagte og deres familier. Målet er, at musikken skal lindre både fysisk og mentalt, samtidig med, at den skaber øjeblikke fyldt med glæde, og følelser der giver plads til eftertanke og refleksion hos den enkelte og blandt familiens medlemmer.

Det Obelske Familiefond har støttet projektet økonomisk siden start, og med den nye bevilling på 3 mio. kr. fra netop Det Obelske Familiefond får MusikBeRiget nu mulighed for at fastholde og udvide de musikalske tiltag på både Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og Børne-ungdomspsykiatrisk afdeling på Glostrup Hospital.

Aktiviteterne udvides

MusikBeRiget udvider aktiviteterne med bl.a. musik i ulvetimen og godnatmusik til indlagte børn og deres familier. Flere af tiltagene foregår i samarbejde med musikstuderende fra Konservatoriet, der bl.a. skal være med til at spille "ventet og velkommen musik" i børneambulatorier og venterum på Rigshospitalet.


Et andet nyt initiativ, takket være donationen er, at MusikBeRiget vil stå for at facilitere samspil og undervisning i musik for unge på retspsykiatrisk afdeling samt de ungdomspsykiatriske afdelinger på Bispebjerg.

"Projektet vil med denne donation blive bredere og vil favne flere patienter og grupper. De nye tiltag er valgt med udgangspunkt i de forskellige behov og ønsker, vi hører om fra både patienter og sundhedsfaglige, når vi kommer rundt og spiller, så jeg er utrolig glad for, at det nu kan blive til virkelighed", fortæller Lisbeth Sagen, der er projektleder for MusikBeRiget. Hun glæder sig over donationen og muligheden for at udvide aktiviteterne, der fremover også vil rumme musik til lindring af eksistentielle smerter i samarbejde med Det Palliative Team for Børn og Unge i Region Hovedstaden.

"Musik er ikke kun underholdning. Musikken spiller også på de store strenge i livet, og derfor kan den noget, som ord ikke altid kan. Ikke mindst når vi befinder os i tilværelsens yderpositioner, for eksempel i forbindelse med alvorlig sygdom. Derfor giver MusikbeRiget rigtig god mening", udtaler direktør for Det Obelske Familiefond, Michael Bjørn Nellemann.

Om MusikBeRiget

MusikBeRiget består af violinist Lisbeth Sagen, guitarist og sanger Ole Kibsgaard og harpespiller Berit Spælling samt en række udvalgte løst tilknyttede musikere. Gruppen har som mål at bidrage til øget fysisk og mentalt velvære blandt indlagte børn og unge med kroniske el. alvorlige sygdomme af både somatisk og psykisk karakter.

Om projekterne i MusikBeRiget 2018-2021

MusikBeRiget tager sig fra medio 2018 af følgende musikalske tiltag:


Ulvetime- og godnatmusik

Ulvetime- og godnatmusik er et af de nye initiativer til børn og unge på Rigshospitalet. Formålet er at bruge musikken som virkemiddel i en ny sammenhæng, som bringer ro og tryghed i et tidsrum, hvor børnene kan blive urolige og opleve usikkerhed, kedsomhed og svære tanker. MusikBeRiget vil integrere ulvetime- og godnatmusik i det, der hedder 'musikalsk stuegang', hvor to musikere ad gangen kommer forbi på isolationsstuer, flersengsstuer eller fællesarealer og spiller i ulvetimen, inden børnene skal puttes og falde til ro.


Ventet og velkommen musik.

Der er mange børn, der henvises til Rigshospitalet, og mange der går i ambulant behandling. Der vil på ugentlig basis være musik i disse områder.  Her vil der være noget at se frem til og en genkendelsens glæde.


Musik til smertebehandling og lindring

Et andet nyt tiltag i MusikBeRiget er musik til lindring af eksistentielle smerter. Tidligere undersøgelser viser, at musik har en positiv indvirkning på smertebehandling, og derfor har Det Palliative Team for Børn og Unge (PABU) i Region H fået et klippekort til MusikBeRiget, der kan tilkaldes og spille for børn og unge med livsbegrænsende sygdom og deres familie.  Målet er, at musikken kan bruges til smertelindring og til at skabe fællesskab omkring noget andet end sygdom og samvær i en yderst svær og sorgfuld situation.   MusikBeriget tager på hjemmebesøg, hvis barnet er tilknyttet PABU.


Samspil og undervisning for unge på retspsykiatrisk afdeling

En interviewundersøgelse med personale fra Glostrup Hospital viste, at der var et stort ønske om en aktivitet, som kan målrettes unge, der indlægges på retspsykiatrisk afdeling på Glostrup Hospital. MusikBeRiget afprøver i et nyt projekt, om undervisning i samspil og musik kan være med til at øge koncentrationsevnen og skærme gensidig følelse af sammenhold blandt deltagere. En erfaren underviser vil afvikle samspil/undervisning én gang om ugen i hele projektperioden.

MusikBeRiget fortsætter også de tidligere aktiviteter, der omfatter

  • Åbne koncerter i Rigshospitalets forhal

  • Musikalsk stuegang, hvor to musikere ad gangen spiller i varieret form fra koncerter på isolationsstuer, på flersengsstuer til koncerter på gange og fællesarealer eller intensivafsnit. Dette projekt udvides til også at inkludere én ugentlig stuegang på Rigshospitalet, Glostrup og på Bispebjerg hospital.

 

For yderligere informationer, kontakt projektleder Lisbeth Sagen.

Kontaktoplysninger

lisbeth@streamweb.dk

Tlf. 2685 8596

 


Citater fra Sundhedsfaglige om MusikBeRiget

"Det er en overordentlig stor glæde for såvel indlagte børn, som deres familier og personalet for øvrigt at opleve MusikBeRiget spille på stuerne og børneafdelingerne. Der skabes et frirum, el "musikalsk helle", hvor tid og sted opløses, og hvor ny energi kan hentes. Endvidere oplever jeg som børnelæge, at børnene efterspørger musikken og beskriver såvel fysisk som mentalt velvære under og efter de musikalske indslag…"

"Med en eminent evne til at spore en stemning og på den fornemste vis, ramme den med den fineste musik, løsner musikerne snoren i en gotiske knude, herefter ændrer de nænsomt stemningen via deres store repertoire. Man ser glimtvis det normale barn og den ubekymrede forælder. Man ser forløsning af følelser. Man ser det giver håb og tro, på at livet igen kan blive værd at leve, på at lidelsen kan mindskes og bevis på, at glæde igen kan være en del af også denne families liv"

"Han var grænsen til depressiv, og det at han fik det her (musikken) gjorde, at han brød den der lidt negative cirkel han var inde i. Det var næsten terapi for ham."

Citater fra patienter om MusikBeRiget

"Det er meget rart, fordi man slipper alle ens følelser. Hvis der er noget, der gør ondt, kan man ligesom ikke mærke det længere. Det er behageligt.. også at det er levende musik, dét er dejligt. Når de har været der, så er det lige­som at man er mere frisk" pige, 9 år (2017)

"jeg føler en stor glæde og taknemlighed over at få oplevelsen, og jeg håber virkelig, at andre patienter kan - få lige så meget glæde af det som jeg gjorde"

"..så der er jo mange tanker og mange ting, der foregår op i hovedet på en, og det kommer jo ligesom op i en. Man bliver ramt inde i hjertet af musik, ik?"


Redaktør