Millionstøtte til forskning i alderens gåde

​Millionstøtte fra Novo Nordisk Fondens Challenge Programme til stort forskningsprojekt, som Rigshospitalets Patologiafdeling er med i for at skabe ny viden om menneskets aldringsprocesser

Aldring er blandt de største årsager til udvikling af kroniske sygdomme som diabetes, kræft og demens, men videnskaben kan ikke fuldt ud forklare, hvorfor det forholder sig sådan. Endnu.

Midler til ambitiøst projekt

Et ambitiøst forskningsprojekt med eksperter fra Rigshospitalets Patologiafdeling og Københavns Universitet har fået i alt 60 mio. fra Novo Nordisk Fondens Challenge Programme. Gennem projektet vil forskerne kaste nyt lys over sammenhængen mellem aldring og sygdom ved brug af forskellige pseudonymiserede sundhedsdata.

Patologien på Rigshospitalet er tildelt omkring 6 mio. til den del af projektet, der skal foregå her. Projektet her på Rigshospitalet ledes af klinikchef, overlæge, dr.med., Vera Timmermans, der siger:

- Patologien i Danmark er verdensberømt for vores særdeles velstrukturerede samling af væv og beskrivelser i vores landsdækkende biobank, Patobanken. Vi har mere end 30 millioner cases samlet ind over mere end 35 år, som vi nu skal studere longitudinelt. Det betyder at vi vil studere aldringsrelaterede forandringer i cellerne og vævet over tid.

- Gennem computerunderstøttede analyser vil vi inden for en stram juridisk og etisk ramme undersøge, hvordan man kan påvirke de biomolekylære processer i aldring.

Præcisionsdiagnostik og personlig medicin

Projektet med titlen 'Harnessing The Power of Big Data to Address the Societal Challenge of Aging' samler forskere med forskellige ekspertiser, som gør det muligt, at få det bedste ud af de unikke sundheds- og sygdomsdata, der opbevares i Danmarks offentlige registre.

- Med projektet håber vi på at flere kan leve sundere i længere tid, fordi vi forventer at finde årsager og sammenhænge, der gør os i stand til langt mere præcis diagnostik og dermed individuelt udviklet personlig medicin, slutter Vera Timmermans af.


Baggrund/Fakta

Projektet er et af seks store forskningsprojekter, der hver modtager forskningsmidler kr. fra Novo Nordisk Fonden gennem fondens Challenge Programme. Programmet har til formål at understøtte og fremme verdensklasseforskning, der fokuserer på at finde svar på nutidige udfordringer inden for global teknologi eller sundhed.

Novo Nordisk Fondens Challenge Programme er fondens største individuelle støtteprogram med en bevilling på 60 millioner kroner over seks år. Programmet skal understøtte og fremme verdensklasseforskning, der fokuserer på at finde svar på nutidige udfordringer inden for global teknologi eller sundhed.

Rigshospitalet er involveret i to af forskningsprojekterne, som udføres af forskere fra Center for Sund Aldring samt Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research på Købehavns Universitet og fra Rigshospitalet. Det andet projekt er Big Data i Biomedicin, hvor professor og overlæge Henrik Ullum, Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet, får 13 mio. kr. af den samlede bevilling til en helt unik biobank på Rigshospitalet: Det Danske Bloddonorstudie.

Læs mere om projekterne i Novo Nordisk Fondens pressemeddelelse.

Redaktør