Konkret bidrag til viden om patientinddragelse

​Ny bog med eksempler fra Finsencentret skal bidrage til at flere får inddraget patienter og pårørende i et sundhedsfagligt samarbejde.

Patientinddragelse, involvering, deltagelse, partnerskab. Kært barn har mange navne. Men uanset, hvad vi kalder det, så handler det om at sætte patienten i centrum og give plads til et samarbejde mellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.

Der er mange bud på, hvordan man kan bringe visionen om systematisk patientinddragelse ind i praksis, og derfor er der for nylig udkommet en antologi; ”Patientinddragelse i praksis – erfaringer, metoder og perspektiver” fra Gads Forlag redigeret af Kathrine Hoffmann Pii og Trine Ungermann Fredskild. 

Gennem 11 kapitler giver bogen nuancerede indspark til, hvordan man kan gribe det an. Kapitel 4 er skrevet af Katrina Pitt Winther, som er Projektchef i Enhed for Systematisk Patientinddragelse i Finsencentret. 

Med konkrete eksempler gøres det klart at patientinddragelse kan gøres på mange måder og skal tænkes ind i en organisatorisk ramme for at blive en del af kulturen i afdelingerne. 

-”Selvom det ikke altid føltes sådan, mens jeg skrev kapitlet, så har det været en gave at få lov til at beskrive de mange fine initiativer, som vi har arbejdet med i Finsencentret”, siger Katrina Pitt Winther og fortsætter:

-”På rigtig mange måder har vi styrket fokus på patienterne og deres pårørende gennem nye metoder, nye arbejdsgange og nye fysiske rammer. Der ligger en kæmpe indsats bag fra især vores mellemledere, der hver dag tryller for at skabe rum til, at vi kan afprøve nyt og eksperimentere i en højproduktiv hverdag. 
Det næste store skridt bliver at udbrede succeserne imellem vores afdelinger, så vi opnår konsistens og ikke hver gang skal opfinde den dybe tallerken. Det bliver ikke let!”

Bogen henvender sig til studerende på sygeplejerskeuddannelsen og andre sundhedsfaglige studerende på grundniveau, efter- og videreuddannelse og masterniveau.

Læs mere om bogen Patientinddragelse i praksis (eksternt link, åbner på ny fane)Redaktør