Anja Pinborg ny lægelig leder i Fertilitetsklinikken

​Fertilitetsklinikken har fået en ny lægelig leder og en ny professor.
Fra 1. februar 2018 er overlæge Anja Pinborg tiltrådt som ny professor i Fertilitetsklinikken, og hun skal indgå i ledelsen af klinikken.Anja Pinborg har tidligere været ansat i Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet som overlæge, og hun vender nu tilbage til Rigshospitalet efter en periode på fem år som professor i gynækologi og obstetrik på Hvidovre Hospital. 

Hendes primære forskningsområder som overlæge og professor i Fertilitetsklinikken bliver reproduktiv medicin og assisteret befrugtning. Hun er særligt optaget af at optimere fertilitetsbehandlingen og forbedre sikkerheden, fx i forbindelse med frysebehandling af æg. Et andet område, som Anja er særligt optaget af, er præimplantationsgenetisk diagnostik/screening, hvor man undersøger embryonerne for kromosomfejl fx ved høj risiko for arvelige sygdomme. – et område, der er i udvikling, og hvor der er et særligt behov for yderligere forskning og udvikling. Anja har som særligt forskningsområde gennem en lang årrække på både Rigshospitalet og Hvidovre haft fokus på kort- og langsigtede konsekvenser af fertilitetsbehandling hos børnene. 

Anja Pinborg skal som professor indgå i Fertilitetsklinikkens ledelse som lægelig leder sammen med klinikchef Søren Ziebe. 

Privat er Anja Pinborg 49 år, gift og har tre børn. Hun bor på Østerbro og er opvokset i Gilleleje. 

Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet er Danmarks største offentlige fertilitetsklinik. Klinikken tager sig både af almindelig fertilitetsbehandling og højt specialiseret fertilitetsbehandling, herunder bl.a. fertilitetsbevarende behandling af piger med en kræftdiagnose, risikoreducerende fertilitetsbehandling til familier med genetisk disposition for alvorlig arvelig sygdom eller smitsom sygdom samt behandling af kvinder med gentagne ufrivillige graviditetstab. Redaktør