Professor har hjertehormoner på kornet

​​Professor Jens Peter Gøtze har i mange år arbejdet for at bringe basalforskning og det kliniske tættere sammen for at hjælpe patienter med hjertesvigt. Den mission fortsætter nu, hvor han er tiltrådt et nyt, 5-årigt professorat i kardiovaskulær endokrinologi.


Jens Peter Gøtzes professorat i kardiovaskulær endokrinologi har som den store overligger at binde hormonakser og viden om peptider tættere sammen med kronisk hjertesygdom. Som led i hans forskning bliver ny medicinsk behandling til kronisk hjertesvigt aktuelt implementeret også i klinisk praksis, hvor mekanismen bag lægemidlet hæver kroppens egne niveauer af gavnlige hjertehormoner (ANP og BNP). En behandling, der er høje forventninger til.

- I de første studier har den type behandling forlænges overlevelsen af kronisk hjertesvigt betragteligt. I arbejdet fremad med den tankegang er det dog vigtigt at arbejde på tværs af specialer, ligesom basal viden og klinisk praksis holdes tæt sammen i gode samarbejder, siger Jens Peter Gøtze, der til daglig er overlæge i Klinisk Biokemisk Afdeling.

Visionen for Jens Peter Gøtze er at konsolidere kardiovaskulær endokrinologi som en tværfaglig disciplin med udgangspunkt i innovative biokemiske og molekylærbiologiske metoder for relevante peptidsystemer. Arbejdet baseres på biokemisk metodologi, eksperimentelle modeller for human hjertesygdom, samt afprøvning i kliniske studier. 

Professoratet indeholder også en basal undervisningsdel inden for blodets koagulation. Fremtidens læger skal klædes godt på i den sammenhæng, hvor stadig flere og flere muligheder for blodfortynding finder vej til patienter, lyder det fra Jens Peter Gøtze, som med sit professorat er tilknyttet Biokemisk Institut på Panum med en overlægestilling ved Klinisk Biokemisk Afdeling på Rigshospitalet.


Tiltrædelsesforelæsning fredag 23. februar 2018, kl. 14, i Holst Auditoriet, Københavns Universitet, SUND.


Redaktør