Gentest bliver standardtilbud ved kræft i underlivet

​For første gang får alle danske patienter med en bestemt sygdom tilbud om en genanalyse. Resultaterne kan bruges i behandlingen og til rådgivning af pårørende

Omkring 15% af alle tilfælde af kræft i underlivet – ovariecancer eller æggestokkræft – skyldes en genfejl i de såkaldte BRCA-gener. Tidligere blev nogle af patienterne tilbudt en genanalyse ud fra en vurdering af deres familiehistorik og alder, men fremover samarbejder kræftlæger og genetikere i hele landet om at give tilbuddet til alle patienter med den mest udbredte form for æggestokkræft – undertypen epitelial kræft. Æggestokkræft er den fjerde hyppigste årsag til kræftdødsfald hos kvinder i Danmark og rammer hvert år cirka 450 kvinder. De fleste er i alderen 65-75 år. 

Viden om, hvorvidt patienten har forandringer i BRCA-generne, kan hjælpe kræftlægerne med at tilrettelægge behandlingen, da nogle typer behandling har øget effekt ved netop denne type genfejl. 

Derudover kan gentesten bruges til at rådgive patientens nære pårørende som søstre og døtre, fortæller overlæge, professor Anne Marie Gerdes fra Klinisk Genetisk Klinik på Rigshospitalet. 

- De fleste vil få besked om, at deres kræft ikke skyldes en genfejl, og det kan være en lettelse. Hvis testen viser, at patienten har genfejlen, får de og deres familie tilbud om genetisk rådgivning. 
Op til 50% af de kvinder, som har genfejlen, får kræft i æggestokkene. Derfor anbefaler vi, at de får fjernet deres æggestok og æggeledere, når de ikke skal have flere børn. Ved at udbrede tilbuddet til alle patienter med ovariecancer, forventer vi at opspore flere raske pårørende, der så får mulighed for at tage stilling til, om de ønsker en genanalyse, fortæller Anne Marie Gerdes. 

Det er første gang, man i Danmark tilbyder gentest til samtlige patienter med en bestemt diagnose. 

Det nye tilbud er oprettet som følge af en ny national guideline for genetisk udredning af patienter med ovariecancer, der er udarbejdet i et samarbejde mellem genetikere, kræftlæger, patologer og gynækologer. 

Redaktør