Tre ungeinitiativer hædres

​Tre helt særlige ungeinitiativer på Rigshospitalet blev hædret med Ungeinitiativprisen under 10-års jubilæet for Ungdomsmedicinsk Videncenter (UMV).

Vent...

Ditte Busk Nielsen, Cecilie Boye Filstrup og Marianne Gammeltoft modtager ungeinitiativprisen

UngeUgen 4. – 6. december markerede 10-års jubilæet for Ungdomsmedicinsk Videnscenter og dermed 10 års indsats på Rigshospitalet for at forbedre forholdene for de unge patienter. 

Og der har været mange initiativer og tiltag de sidste 10 år for at højne kvaliteten af pleje og behandling af unge patienter på Rigshospitalet. I anledning af jubilæet tog UMV initiativ til en ny pris: Ungeinitiativprisen. En pris hvor alle ansatte kunne nominere et initiativ, en leder eller en afdeling, der har gjort en helt særlig positiv forskel for unge på Rigshospitalet. 

Og der kom mange indstillinger, fortæller leder af Ungdomsmedicinsk Videnscenter, Charlotte Blix, der sad med i bedømmelsesudvalget sammen med Ungepanelet og klinikchef for BørneUngeKlinikken, Karen Vitting Andersen.

- Vi valgte at give prisen til tre initiativer, der på hver deres måde har sat unge på dagsorden i deres afdeling eller afsnit på en helt særlig måde, forklarer Karen Vitting Andersen.

De tre initiativer, der blev nomineret er:

Ungedage i Dagshospitalet

Et udviklingsprojekt, som sygeplejerske og Ungeambassadør, Ditte Busk Nielsen har implementeret i Daghospitalet i BørneUngeKlinikken som et led i hendes Ungeambassadøruddannelse. Initiativet er målrettet unge med kroniske sygdomme, der får ambulant behandling i form af infusioner over flere timer. Ditte har organiseret tiderne i ambulatoriet således, at der er dage, hvor det KUN er unge, der kommer, og de samles i eet rum med musik og hygge og en Ungeambassadør, der tager sig af sygeplejen, den dag. De unge får dermed et frirum under deres behandling og mulighed for at møde andre i samme situation, mens de er i gang med en behandling og alligevel er i ambulatoriet.

Ungespor for kræftpatienter

Et udviklingsprojekt, som sygeplejerske og Ungeambassadør, Cecilie Boye Filstrup er i gang med at implementere i hæmatologisk ambulatorium som led i hendes Ungeambassadøruddannelse. Ungesporet giver de unge med lymfekræft mulighed for at møde hinanden, når de kommer til ambulant behandling. Dermed sikres de unge mulighed for social sparring og at dele frustrationer, drømme og håb. Ungesporet giver de unge kræftpatienter en følelse af ikke at være alene i deres sygdom. Det mindsker følelsen af ensomhed og giver mulighed for at skabe relationer på tværs af diagnoser og prognoser. Et rum, hvor der kan deles og drømmes.

Ledelsesopbakning til implementering af ungeinitiativer

Afdelingssygeplejerske Marianne Gammeltoft fra BørneUngeKlinikken blev hædret med ungeinitiativprisen for sin vedvarende prioritering af ungeinitiativer i de ambulatorier, hun er leder for i BørneUngeKlinikken. Marianne Gammeltoft har løbende deltaget i ungdomsmedicinske kurser og konferencer.  Ifølge de medarbejdere, der har indstillet hende, gør hun: ”altid en ekstra indsats for at sikre, at der er uddannede ungeambassadører i ambulatorierne, samtidig med at hun forstår at bakke op om implementering af udviklingsprojekter til gavn for unge på Rigshospitalet”. ”Hun er en kæmpe inspiration for både medarbejdere og ledere på Rigshospitalet”, står der i indstillingen. 

Priserne blev overrakt ved afslutningen af UngeUgen på Rigshospitalet torsdag den 6. december 2018, hvor Ungeprisen, der er indstiftet af Ungepanelet, også blev overrakt. Ungeprisen 2018 gik i år til portør Søren Petersen fra HovedOrtoCentret, der har gjort en særlig indsat for unge og blev indstillet af en af de unge. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor