To centre på Rigshospitalet bliver til ét

Den 1. januar 2019 fusionerer Abdominalcentret og Finsencentret på Rigshospitalet. Center for Kræft og Organsygdomme bliver navnet på det nye center, der skal skabe øget faglig sammenhæng på tværs af hospitalet.

Vent...

Fra nytår justerer Rigshospitalet i sin organisation. Abdominalcentret og Finsencentret fusionerer og bliver til Center for Kræft og Organsygdomme.
Rigshospitalet ønsker med strukturændringen at skabe øget faglig sammenhæng særligt på kræftområdet og samtidig gøre centrenes størrelse mere ensartet. Derudover vil ændringerne kunne give besparelser på administration og ledelse svarende til cirka fem millioner kroner.

Mere homogene centre

På de andre store universitetshospitaler i Danmark og Norden har man i den seneste tid gennemført store organisatoriske ændringer. Derfor er det ifølge 

Rigshospitalets direktør, Per Christiansen, naturligt, at man har set organisationen efter i sømmene:

- Efter min mening er centerstrukturen på Rigshospitalet både velfungerende og robust. Med fusionen af Abdominalcentret og Finsencentret til ét center får vi mulighed for at lave en mindre justering, der skaber øget faglig sammenhæng og gør centrene endnu mere homogene.

Sparer uden afskedigelse

Om de administrative besparelser siger Per Christiansen:

 - Vi skal kun have den administration og de ledere, som er nødvendige for at støtte op om Rigshospitalets kerneydelser. Med fusionen kan vi spare en centerledelse og fire administrative stillinger. Og det er lykkedes at tilrettelægge processen uden, at vi skal ud og afskedige medarbejdere.

Ledelsen i Center for Kræft og Organsygdomme bliver centerdirektør Christian Worm og centerchefsygeplejerske Mette Rosendal Darmer. 

Hjertecentret vokser og får nyt navn

Samtidig med sammenlægningen af de to centre får to af Rigshospitalets klinikker nyt tilhørsforhold:

Infektionsmedicinsk Klink samt Karkirurgisk Klinik flytter og bliver en del af Hjertecentret. I den forbindelse skrifter Hjertecenteret fra 1. januar navn til Center for hjerte-, kar-, lunge- og infektionssygdomme.  

Rigshospitalet vil fremadrettet være organiseret med syv centre:

Center for Kræft og Organsygdomme
Diagnostisk Center
Center for hjerte-, kar-, lunge- og infektionssygdomme
HovedOrtoCentret 
Juliane Marie Centret 
Neurocentret
Servicecentret

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor