Ny professor forsker i sammenhængen mellem hormonforstyrrelser og hjertesygdom

​Caroline Kistorp er ny professor i Medicinsk Endokrinologisk Klinik på Rigshospitalet. Hun skal forske i hjertekomplikationer hos patienter med endokrinologiske sygdomme, og i de bivirkninger mange yngre mænd må forvente efter misbrug af anabole steroider

Caroline Kistorp er tiltrådt et nyt klinisk professorat i endokrinologi i Endokrinologisk Klinik, Rigshospitalet.

Hormonforstyrrelser øger risikoen for hjertesygdom

Udviklingen i forebyggende behandling af endokrinologiske patienter går i disse år stærkt. 

Det er derfor vigtigt at fokusere forskningen på området for mekanismerne bag disse patienters høje risiko for udvikling af tidlig hjertesvigt, og på forskning i forebyggende indsatser for patientgrupperne. Det fokus har især stor betydning for patienter med sjældne og arvelige endokrinologiske sygdomme, særligt i forbindelse med hjerterelaterede komplikationer.

En del af professor Caroline Kistorps forskning udføres derfor i samarbejde med Hjertemedicinsk Klinik og med forskere i Klinik for Klinisk Fysiologi – Nuklearmedicin og PET. Her undersøges i øjeblikket effekten ved at målrette behandlingen mod de mekanismer, der er fælles for udvikling af hhv. endokrinologiske og kardiologiske sygdomme, herunder patienter med hhv. hjertesvigt og med type 2 diabetes. 

- Jeg håber, at vores fokus på forebyggende behandling i endokrinologien vil betyde, at vi i fremtiden kommer til at se færre patienter med for eksempel akromegali med hjertesygdom, siger Caroline Kistorp. 

Misbrug af anabole steroider og risikoen for hjerte-kar-sygdomme 

Som nyudnævnt professor skal hun tage fat i et af endokrinologiens nyere og samfundsrelevante fokusområder, nemlig forskningen i de skadelige bivirkninger og komplikationer, som misbrug af anabole steroider kan give. 

Misbrug - og i det hele taget brug af anabole steroider er ulovligt for almindelige borgere i Danmark, og alligevel er indtaget et udbredt problem i danske træningscentre og træningsmiljøer.  

Anabole steroider er stoffer, der ligesom testosteron har en viriliserende og muskelstimulerende effekt, og de er derfor blevet misbrugt i sportsverdenen til først og fremmest at stimulere fysisk præstationsevne. Indtagelsen kan give adskillige og alvorlige bivirkninger  - Vi har for nylig vist, at yngre mænd med et tidligere steroidmisbrug selv efter flere år har påvirkning af hjertet, forhøjet blodtryk og metabolisk syndrom. Det er meget bekymrede i forhold til senkomplikationer blandt disse almindelige yngre danske mænd, og jeg håber, at vi med vores forskning kan dokumentere skadelige virkninger af anabole steroider og forhåbentlig forebygge, at unge mennesker begynder at tage disse stoffer, siger Caroline Kistorp.  

Skal opbygge ny forskningsenhed

Caroline Kistorp har i sit tidligere job på Herlev Hospital været med til at opbygge en forskningsenhed med især kardiologiske forskere, og hun skal nu videreudvikle et lignende samarbejde i den nye stilling som overlæge og professor i Medicinsk Endokrinologisk Klinik på Rigshospitalet.  

Tiltrædelsesforelæsning 

Caroline Kistorp holder tiltrædelsesforelæsning fredag d. 21. december kl. 14 i Rigshospitalets Auditorium 2, Blegdamsvej. Redaktør