Milliardbevilling skal udvikle personlig medicin i Danmark

​Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Novo Nordisk Fonden har i dag offentliggjort en bevilling på 990 mio. kr., der skal sikre og styrke samarbejdet på tværs om at skabe en øst- og en vestdansk infrastruktur for personlig medicin.

Vent...

​Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden er et stort skub i det vigtige arbejde for at udbrede og udvikle personlig medicin, og det sker som led i en storstilet satsning på at bringe Danmark i front på området internationalt - til gavn for alle danske patienter.

- Vi er enormt glade for at træde ind i samarbejdet om at udvikle personlig medicin i Østdanmark, og at Rigshospitalet dermed kan fortsætte det gode arbejde med at bringe tilbundsgående viden om menneskets genom i spil i patientbehandlingen, og bevillingen giver et solidt fundament at bygge videre på, siger hospitalsdirektør Per Christiansen.

Bevillingen glæder også centerdirektør Bettina Lundgren i Diagnostisk Center på Rigshospitalet:

- Vi vil bidrage til samarbejdet med en særdeles kliniknær tilgang til den forskning og udvikling af nye diagnostiske metoder, som igen kan medvirke til, at patienterne får stillet den rette diagnose og tilbydes den relevante behandling så hurtigt som muligt, siger Bettina Lundgren.

Læs mere i Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelse.

Novo Nordisk Fondens pressemeddelelse.

Se film: Hvorfor er et Nationalt Genom Center vigtigt? (Åbner i YouTube)Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor