Skræddersyet kræftvaccine giver håb til patienter med hjernekræft

​En ny og banebrydende behandling kan være på vej til patienter med den frygtede hjernetumor, glioblastom. Der er tale om en kræftvaccine, der er store forventninger til i kampen mod en række kræftformer.

Vent...

En ny kræftvaccine baseret på mikroRNA-teknologi har set dagens lys i et europæisk-amerikansk multicenterstudie, GAPVAC-101, og viser lovende resultater i fase 1-studiet, hvor forskere har foretaget de første forsøg på patienter med glioblastom. 


Resultaterne er netop publiceret i det ansete tidsskrift Nature, og de 15 nydiagnosticerede glioblastom-patienter, der er inkluderet i studiet, har alle fået individuel, målrettet behandling med en to-trins-vaccine, der ikke tidligere har været afprøvet på mennesker. Og behandlingen har god effekt.
 
- Det er stort, det her. Vi er lykkedes med at fremstille personificerede kræftvacciner til patienter med glioblastom, en patientgruppe som i den grad har behov for nye skyts i kampen mod sygdommen, der har en meget ringe prognose og begrænsede behandlingsmuligheder, siger professor, overlæge Hans Skovgaard Poulsen, Neuroonkologisk afsnit på Rigshospitalet og fortsætter: 

- Det frygtelige ved hjernesvulster som glioblastom er, at de i udgangspunktet er inaktive, ”kolde” tumorer, og immunsystemet har svært at ramme dem præcist, men med den nye teknik er det lykkedes os at aktivere immunsystemet i kampen mod kræften, og det giver helt nye muligheder for at målrette behandlingen.

Teknikken kan formentlig komme flere kræftpatienter med solide tumorer til gavn, men i første omgang er det en håndsrækning til en patientgruppe, der ikke har haft meget at glæde sig over, selvom behandlingen til stadighed bliver bedre.

-Rundt regnet 300 danskere bliver hvert år ramt af glioblastom, og langtidsoverlevelsen er ikke god, heldigvis er det i løbet af de seneste 10-15 år lykkedes os at øge to års-overlevelsen fra 10 pct. til 40 pct., så vi tager små skridt i den rigtige retning hele tiden. Og nye kræftvacciner som GAPVAC kan forhåbentlig rykke rigtig meget i fremtiden, siger Hans Skovgaard Poulsen.  

Vaccination i to trin

Vaccinations-teknikken består af to trin: Indledningsvis vaccineres patienterne med et panel af peptider, som man, ved en omfattende genetisk profilering, har dokumenteret, hyppigt er udtryk i tumorvævet hos glioblastom-patienter, og adskiller sig markant fra antigenerne på overfladen af normale celler. Der er ca. 70 af disse glioblastom-specifikke peptider. Herefter udtages væv fra den enkelte patients tumor for at identificere et eller flere peptider, der er helt unikke for denne tumor. På baggrund heraf udvikles en individuelt målrettet vaccine.

- Da vi gav vaccinen, så vi immunrespons hos næsten alle patienter i første trin. Vi lykkedes også med at finde peptider, der var unikke for de enkelte patienter, men da frekvensen af mutationer var lavere end forventet, er det fortsat har vanskeligt at udvikle vacciner målrettet disse individuelle peptider. Derfor har andet trin af vaccinen indtil nu ikke vist sig at have den ønskede effekt, siger Hans Skovgaard.

GAPVAC-101-studiet tyder på, at disse personificerede kræftvacciner formentlig vil have større effekt i kræftsygdomme kendetegnet ved en højere mutationsfrekvens, f.eks. melanom og lungekræft, mener Hans Skovgaard Poulsen:

- Det kan sagtens vise sig, at andet trin af vaccinen vil virke godt på glioblastom-patienter med tumorer, der har højere frekvens af mutationer.

Rigshospitalet og Herlev Hospital ligger inde med stor viden om de immunologiske mekanismer hos glioblastom-patienter. Den viden er kommet det EU-finansierede projekt til stor gavn. Desuden har Rigshospitalet inkluderet to patienter i studiet.

GAPVAC-101 har inkluderet 15 nydiagnosticerede glioblastom-patienter. Studiet er finansieret af en EU-bevilling på 45 millioner kr.


Læs artiklen i Nature: Actively Personalized Vaccination Trial for Newly Diagnosed Glioblastoma

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor