Fællessang bruges som genoptræning ved apopleksi

​​I Apopleksienheden i Neurologisk Klinik mødes patienter, pårørende og personale til fællessang. Det er godt for humøret, men også en del af genoptræningen for patienter med en blodprop eller blødning i hjernen.

Vent...

Logopæd Alice Gacinga, social- og sundhedsassistent Ruben Juul Madsen og ergoterapeut Hans Henrik Klein synger for ved fællessang for patienter og pårørende i Apopleksienhedens opholdsstue. 

Mennesker, der rammes af en apopleksi, det vil sige en blodprop eller blødning i hjernen, får ofte påvirket sprog og tale. Derfor kan det at finde ordene eller udtale dem være vanskeligt. Apopleksienheden i Neurologisk Klinik har gode erfaringer med at bruge musik og fællessang som en del af genoptræningen. 

”Patienter med afasi, der kan have svært ved at finde ordene, kan nogle gange få ordene frem ved at synge. Ligesom patienter med dysatri, hvor udtalen er ramt, kan bruge det nedsatte tempo og vejrtrækning i sangen til at træne deres udtale,” siger Alice Gacinga, logopæd på Apopleksienheden i Neurologisk Klinik. 

Som logopæd bruger hun i forvejen metoden Melodic Intonation Therapy, der er en sproglig genoptræningsmetode, hvor patienter med afasi skal sætte melodi på deres tale for at få ordene frem. Fællessangen giver dog patienterne noget andet og mere end den almindelige sproglige genoptræning. 

”Fællessangen kan være med til at øge patienternes bevidsthedsniveau. Det kan også sætte gang i bevægelse, fordi man naturligt bevæger sig til rytmisk musik, såsom at rokke med foden. Og så kan bare det at følge med i en tekst eller bladre i et sanghæfte være en god sproglig og kognitiv træning for nogen,” siger Alice Gacinga og tilføjer: 

”Og ikke mindst løfter det stemningen på afsnittet og giver patienter, pårørende og personale en anledning til at være sammen.”

Få bruger musik i genoptræning

Musik og fællessang bliver endnu kun sjældent anvendt i genoptræningen af apopleksipatienter. Det kan, ifølge Alice Gacinga, skyldes flere ting.

”Der mangler fortsat evidensbaseret forskning på området, selvom der nu forskes mere og mere. Som fagperson kan det også være en udfordring at finde ud af, hvordan og hvilke forskellige elementer af musikken, der kan bruges. Ikke alle fagpersoner kan nødvendigvis selv spille et instrument eller synge, men der er mange måder at bruge musik, sang og rytme på.” 

Apopleksienheden arrangerer fællessang for patienter og pårørende med et par måneders mellemrum. Alice Gacinga håber, at det fremadrettet kan blive en fast månedlig aktivitet. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor