Nyt Center for Kønsidentitet åbner på Rigshospitalet

Et flertal i regionsrådet i Region H besluttede i efteråret at afsætte midler til et nyt center for transkønnede, og nu er der sat både navn og dato for åbningen af centret. Center for Kønsidentitet (CKI) åbner den 1. februar 2019 og vil tilbyde skræddersyet, individuel hjælp ved kønsidentitetsforhold.
Vent...
"Transkønnede har brug for et tilbud, der er skræddersyet til deres særlige behov. Det får de på det nye Center for Kønsidentitet. Jeg har mødt rigtigt mange transkønnede, som længe har efterspurgt, at vi rykkede behandling af kønsidentitetsforhold væk fra psykiatrien. Det gør vi nu, og det synes jeg er rigtigt vigtigt," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Center for Kønsidentitet bliver forankret på Gynækologisk Klinik i Juliane Marie Centret på Rigshospitalet. Dermed følger Region Hovedstaden Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at behandlingsforløb for borgere, der ønsker hjælp til kønsidentitetsforhold, skal forankres i somatikken frem for psykiatrien og varetages af tværfaglige og multidisciplinære teams.

Det nye Center for Kønsidentitet skal ledes af overlæge Malene Hilden fra Gynækologisk Klinik på Rigshospitalets Juliane Marie Center, hvor man har mange års erfaring med behandling af transkønnede. Centret starter ud med at tage sig af alle forløb for voksne over 18 år fra februar 2019, og senere er det planen, at børn og unge under 18 år også skal have forløb i centret.

Fokus på den enkelte borgers ønsker og behov

Et af de nye tiltag i centret er, at der ansættes en patientansvarlig koordinator og en koordinerende sekretær, som vil være ankerpersoner for de henviste borgere. De skal være med til at sikre, at forløbet er koordineret og tilrettelagt med hensyn til den enkelte borgers ønsker og behov inden for sundhedsvæsnets tilbud og muligheder. De henviste får således én samlet indgang til hele forløbet.

Center for Kønsidentitet i Region Hovedstaden kommer til at bestå af et stærkt tværfagligt samarbejde mellem de involverede klinikker og fagpersoner. Samarbejdet kommer til at omfatte følgende specialer: Gynækologi, Endokrinologi, Pædiatrisk endokrinologi, Plastikkirurgi, Psykiatri og Børne- og ungdomspsykiatri.

Brugerinddragelse og vidensopsamling prioriteres

Brugerinddragelse vil være højt prioriteret, og transkønnede i aktuelle behandlingsforløb vil blive inviteret til at komme med input til både forløb, kommunikation og indretning. Nyhenviste borgere vil også blive tilbudt rådgivning og samtaler i form af mentorforløb med borgere, der enten tidligere har været i behandling eller stadig er det. I løbet af januar 2019 vil patientforeninger og interesseorganisationer desuden blive inviteret til et dialogmøde om etableringen af centret.

Samtidig prioriteres det at indsamle viden om behandlingens effekt – også ift. langtidseffekter af behandling og forløb, som kan danne grundlag for optimering af rådgivning og behandling af fremtidens transkønnede.

For yderligere info

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via pressevagten i Region Hovedstaden - presse@regionh.dk eller tlf. 70 20 9 588

Leder af Center for Kønsidentitet overlæge Malene Hilden via Rigshospitalet: 
  • Pressekontakt i Juliane Marie Centret på Rigshospitalet: kommunikationsrådgiver Linda Svenstrup Munk - Linda.svenstrup.munk@regionh.dk eller mobil 22 96 68 98


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor