Rekordhurtige helgenomanalyser har opnået akkreditering

​Genomisk Medicin har fået anerkendelse af, at afdelingen udfører sine helgenomanalyser på yderst kompetent vis, og at alle internationalt anerkendte krav er opfyldt. Det er sket med akkrediteringen af akkrediteringsorganet DANAK.

​Tekniske og faglige kompetencer på højt niveau

Akkreditering er et system, der skal skabe tillid til de ydelser, som en akkrediteret virksomhed leverer. Dermed kan både patienter, fagpersoner og hospitaler i dag have tillid til, at kvaliteten fra Genomisk Medicin er i orden, og at ydelserne lever op til anerkendte specifikationer for både kvalitet og sikkerhed.

Hurtigste helgenomanalyser

3 dage og 18 timer. På så kort tid kan Genomisk Medicin i dag levere en helgenomanalyse med et fuldstændigt billede af kroppens 3 milliarder basepar og et bud på de steder på genomet, hvor der er sket en mutation, så genetikerne efterfølgende kan hjælpe patienterne med en præcis diagnose.

- Vi er allerede de hurtigste i Danmark til at foretage helgenomanalyser, men også på verdensplan er det meget hurtigt. Og nu har vi så også fået et internationalt anerkendt stempel for den type undersøgelser. Det er jeg meget tilfreds med, for der er rigtig mange patienter og pårørende, der har behov for at få foretaget helgenomanalyser, så de hurtigt kan få en langt mere præcis diagnose og slippe for at blive trukket gennem flere år af prøver og analyser for at finde ud af, hvad der er galt, siger professor og klinikchef Finn Cilius Nielsen.

Lever op til høje internationale standarder

Som led i akkrediteringsprocessen foretager DANAK en bedømmelse af, om alle de internationalt anerkendte akkrediteringsstandarders krav er opfyldt. 
Genomisk Medicin er således blevet kontrolleret og efterprøvet i forhold til, hvordan afdelingen lever op til sine forpligtelser, når det gælder fx rutiner og procedurer, ledelsesprocesser og medarbejdernes kompetence. Også alt teknisk udstyr er kontrolleret for om det er kalibreret og egnet til opgaven, og om måleresultaterne er pålidelige og korrekt registrerede.

Akkreditering er foretaget efter standard ISO15189 og gælder 4 år frem.


Redaktør