Vibeke Zoffmann professor i translationel empowerment

​Sygeplejerske og forskningsleder Vibeke Zoffmann er udnævnt til professor ved Rigshospitalet og Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet.

Vent...

Vibeke Zoffman  er fra april 2018 udnævnt til professor i translationel empowerment ved Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet og ved Rigshospitalet, Juliane Marie Centret. Hun skal forske i empowerment og realisering af empowerment i klinisk praksis.

Vibeke Zoffmann er ophavskvinden til den anerkendte samtalemetode Guidet Egen-beslutning (GEB), som mange sygeplejersker i Danmark allerede har hørt om eller afprøvet. GEB er oprindeligt udviklet til vanskelige diabetesforløb, men metoden er i dag udbredt til mange andre kroniske sygdomme. Som en del af professoratet skal Vibeke Zoffmann arbejde videre med udbredelsen af GEB til klinisk praksis både nationalt og internationalt. Bl.a. via den digitale version af metoden, der for nylig er lanceret i samarbejde med sundhed.dk. Herunder hører også kompetencer i at anvende GEB, hvor Vibeke i samarbejde med Center for HR har udviklet et forløb, hvor man gennem e-læring og to kursusdage kan opnå certificering i GEB. 

Metodeudvikling og implementering af empowerment i praksis

Gennem hele sin forskning har Vibeke Zoffmann været optaget af at udvikle og implementere metoder, der fører til øget empowerment. Ud over udbredelsen af GEB-metoden skal Vibeke derfor i løbet af det femårige professorat forske videre i begrebet empowerment med fokus på tværfaglig og tværsektoriel implementering og udvikling af nye metoder. Målet er bl.a. at udvikle et værktøj i form af en skala, der kan måle, hvordan og i hvor høj grad patienterne og personalet oplever empowerment.

Et andet mål er at undersøge behovet for at udvikle og implementere GEB til ikke-komplicerede forløb. 

- Jeg har udviklet GEB-metoden til de svære tilfælde med baggrund i, at hvis en metode er stærk nok til at kunne hjælpe i de sværeste forløb, kan den også hjælpe i rigtig mange andre forløb. Men der ser også ud til at være behov for light-modeller, som er mindre og lettere at bruge i praksis, fortæller Vibeke Zoffmann.

Personspecifik evidens

Et af de nye begreber, som Vibeke Zoffmann er optaget af at forske i, er begrebet 'personspecifik evidens'.

- Vi arbejder rigtig meget ud fra generel evidens i dag, forklarer Vibeke Zoffmann, men forskning tyder på, at der også er brug for en personspecifik evidens. En sådan kan dokumentere, hvad det er, der betyder mest for den enkelte patient, forklarer Vibeke Zoffmann. Hun vil derfor se nærmere på, hvad sundhedsfaglige i Danmark kan lære af et begreb som ’personspecifik evidens’, der sætter et nyt fokus på patientens præferencer og kan blive omdrejningspunkt for problemløsning, der fører til øget livsdygtighed for patienten.

Vibeke Zoffmann er sygeplejerske, MPH og ph.d. og har siden 2014 været ansat som forskningsleder for Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed i Juliane Marie Centret på Rigshospitalet.   Vibeke er derudover underviser og vejleder på den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, cand.scient. san. ved Det Sundhedsfaglige Fakultet, Købehavns Universitet. 

Hun har tidligere været ansat som seniorforsker ved Steno Diabetescenter. Ud over stillingen som forskningsleder på Rigshospitalet er Vibeke Zoffmann ansat som lektor ved Institut for Folkesundhed under afdeling for sundhedstjenesteforskning, hvor hun nu er ansat som professor. 

Vibeke Zoffmann afholder tiltrædelsesforelæsning på Københavns Universitet 7. september 2018 kl. 14.00 

Læs mere om Vibeke Zoffmann og Forskningenheden Kvinders og Børns Sundhed.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor