Tjek på ergonomien

​Alle klinikker og funktioner skal have ”Tjek på ergonomien” med ny indsats.
Ondt i nakken, håndled med smerter og en lænd, der er øm. Flere patienter og mere tid foran computeren har været en del af udviklingen i arbejdsdagen på mange afsnit de seneste år – men de fysiske rammer og arbejdsforhold er ikke fulgt med i takt med ændringerne. Det har ført til udfordringer med både udstyr, plads og arbejdsgange, og hospitalet har fået flere påbud om det fysiske arbejdsmiljø ved de seneste besøg af Arbejdstilsynet. 

Nu er der sat ekstra ressourcer af fra hospitalets trivselspulje til en systematisk ergonomi indsats i alle klinikker og funktioner. Indsatsen kaldes ”Tjek på ergonomien” og foregår i løbet af 2018 og 2019. 

- Vi skal hjælpe klinikkerne, så de er rustet til at identificere, prioritere og håndtere de ergonomiske problemer, de oplever i en kompleks hverdag. De fleste problemstillinger kan de lokale arbejdsmiljøgrupper selv løse. Derfor er et hovedfokus også at lære arbejdsmiljøgrupperne metoder og værktøjer, som kan styrke deres egen indsats. I andre tilfælde kan der være brug for hjælp fra os, eller at vi spotter tværgående problemstillinger, som bør tages op på tværs af organisationen siger Anette Tørning, der er koordinator for projektet i Enhed for Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling.  

Pladsmangel fylder

Neurologisk Klinik er en de første klinikker, som får et ergonomitjek. Klinikken har forud for besøget prioriteret og planlagt, hvad ergonomitjekket skal fokusere på, fortæller Helle Vilhelmsen, der er lægesekretær og arbejdsmiljørepræsentant. 

- Vi har mange patienter og medarbejdere og ikke ret meget plads – især ikke i de behandlingsrum, hvor patienterne får infusioner med medicin. Her sidder patienterne meget tæt, og det er svært at komme til det udstyr og de ledninger, der skal bruges, siger Helle Vilhelmsen.
 
Selv om ergonomitjekket ikke kan hjælpe på pladsproblemerne, håber Helle Vilhelmsen og afdelingssygeplejerske Anne Krakau, at det kan give nye input til at håndtere opgaverne: 
- Jeg forventer, vi får nye ideer til hvordan vi kan forbedre de ting, vi har mulighed for at arbejde med. Er der nogle arbejdsstillinger eller lysindfald, vi kan forbedre, eller nogle indstillinger, vi selv kan ændre.  

Nye løsninger til skærmarbejde 

Med overgangen til Sundhedsplatformen er der blevet mere skærmarbejde for mange klinikere andre steder end ved et skrivebord. Det gav blandt andet udfordringer ved anæstesitårnene, som fik monteret skærm og tastatur til at arbejde i SP. Den valgte løsning udløste et påbud fra Arbejdstilsynet på grund af de ergonomiske forhold.  Der er nu udviklet en ny løsning, som overholder arbejdsmiljølovens krav, i form af en større plade til tastaturet og en fleksibel arm. 

Den nye løsning blev afprøvet og er nu monteret på alle anæstesiapparater på afsnit 4013, Operations- og Anæstesiklinikken i Juliane Marie Centret. 
- Det har været en god proces i samarbejde med afsnittets arbejdsmiljøgruppe og den eksterne leverandør, siger ergonomisk konsulent Jette Duckert fra Enhed for Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling. 

En ny væghængt skærmarbejdsplads er også ved at være klar. Den skal løse problemet med, at de fleste væghængte arbejdspladser i dag ikke er dybe nok til at man kan støtte underarmen og have en ordentlig synsafstand til skærmen. 
De nye løsninger skal rulles ud på hele hospitalet– hastighed og finansiering er dog endnu ikke afklaret. 


Redaktør