Syv slag skal vindes i 2018

​På syv kritiske områder er der brug for en særlig indsats på tværs af hospitalet i år – her lever vi ikke op til de forventninger, vi selv og omverdenen har til Rigshospitalet. De såkaldte must-win-battles er derfor en del af årets strategikort. Direktion og centerledelser står i spidsen for hver af aktiviteterne.
Must-win-battle: 'Sårbare funktioner'
Spørgsmål til Per Jørgensen, vicedirektør


Hvorfor er det nødvendigt at have Sårbare funktioner som et must-win-battle?
Som Danmarks højest specialiserede hospital er der behandlinger, som man kun kan få udført her på Rigshospitalet. Derfor har vi en helt særlig forpligtelse til at sikre, at disse funktioner er robuste, så vi har personale, der har den nødvendige uddannelse og specialisering, at vi har det nødvendige apparatur, osv. 
 

Hvad skal vi nå i 2018?
Vi er i første omgang ved at kortlægge, hvor på hospitalet vi har sårbare funktioner. Det enkelte center skal som udgangspunkt selv lave handleplanen for funktionen, som vi så følger op på i centerledelseskredsen. Nogle af handleplanerne involverer kun det enkelte center, men jeg forventer også at det bliver nødvendigt at indgå samarbejder på tværs af landet eller med internationale samarbejdspartnere. 

 

Must-win-battle: 'Begrænse aflysning af operationer'
Spørgsmål til Niels Würgler, centerdirektør i Hjertecentret


Hvorfor er det nødvendigt at have Begrænse aflysning af operationer som et must-win-battle?
Aflysninger er ubehagelige og belastende for vores patienter. Nogle oplever endda at få aflyst deres operationer flere gange. Udfordringen er, at vi har haft et meget stærkt fokus på at udnytte vores operationskapacitet så effektivt som muligt. Det er godt, fordi vi har patienter på venteliste, som har brug for behandling – men det presser os også – ikke mindst fordi Rigshospitalet har mange akutte patienter. Konsekvensen er derfor, at vi på tværs af hospitalet har flere aflysninger end vi synes vi kan forsvare.  

Hvad skal vi nå i 2018?
Vi kommer aldrig helt til at kunne undgå aflysninger, særligt ikke på de operationsafsnit, hvor vi har mange akutte patienter, men målet er at markant færre patienter oplever aflysninger. Erfaringer fra bl.a. Hjertecentret viser, at en dedikeret indsats kan reducere antallet af aflysninger. Derudover må en patient, som et klart pejlemærke, ikke få aflyst en operation mere end en gang. 

 

Must-win-battle: 'Fælles program for intensivbehandling på Rigshospitalet'
Spørgsmål til Per Christiansen, hospitalsdirektør


Hvorfor er det nødvendigt at have Fælles program for intensivbehandling på Rigshospitalet som et must-win-battle?
Vores tre store intensivklinikker på Rigshospitalet behandler nogle af de mest alvorligt syge og komplekse patienter. Et tættere samarbejdet vil øge fleksibiliteten – både hvad angår fysisk kapacitet og personaleressourcer - i perioder med spidsbelastning.

Hvad skal vi nå i 2018?
Vi skal have skabt en bedre og mere fleksibel anvendelse af vores ressourcer på tværs af klinikkerne, herunder hvordan vi i fællesskab kan blive bedre til at håndtere overbelastning og overbelægning. Vi skal også kigge på den nuværende struktur med tre forskellige intensivklinikker – udgør den et strukturelt problem eller er det muligt at nå i mål ved et tættere samarbejde?  

 

Must-win-battle: 'Overholdelse af kræftpakker'
Spørgsmål til Mette Rosendal Darmer, centerchefsygeplejerske i Finsencentret


Hvorfor er det nødvendigt at have Overholdelse af kræftpakker som et must-win-battle?
Den behandling vi tilbyder vores patienter skal være af højeste internationale standard. Og en del af succeskriteriet er, at vi overholder kræftpakkerne.  Det gør vi ikke i dag, så vi har brug for, ved hjælp af en mere intelligent udnyttelse af vores datagrundlag, at få klarhed over, hvorfor kræftpakkerne ikke altid overholdes: Hvornår skyldes det faglige grunde, er der kapacitetsmæssige udfordringer nogle steder, og i hvor høj grad er det vores egne arbejdsgange, der spænder ben for at nå i mål?

Hvad skal vi nå i 2018? 
Målet er at opfylde kravene i  90% af forløbene. Det er vigtigt at understrege, at vi aldrig kommer til at overholde alle kræftpakkerne 100%, fordi det inden for visse områder slet ikke er muligt, set ud fra en faglig begrundelse. Indledningsvist skal centre og klinikker analysere udfordringerne med overholdelse af kræftpakkerne. Kapacitetsproblemer er en udfordring, en anden er vores arbejdsgange. En måde at forholde sig til arbejdsgange er at arbejde med en model for "rent bord", så alle henvisninger håndteres hver dag. 

 

Must-win-battle: 'Udredningsretten'
Spørgsmål til Merete Lange, centerdirektør i Juliane Marie Centret


Hvorfor er det nødvendigt at have Udredningsretten som et must-win-battle?
Udredningsretten er givet til patienterne som en patientrettighed, og det skal vi selvfølgelig leve op til. Det gør vi ikke i dag, selv om det gik fremad nåede vi kun op på 68 % i fjerde kvartal sidste år. Vi er i dag ikke er helt konsekvente i vores definition af, hvornår patienter kommer til udredning, og hvornår de er henvist til behandling. En mere tydelig og ensartet fortolkning vil forhåbentlig hjælpe og lette registrering for os ved at etablere nogle standardarbejdsgange. 

Hvad skal vi nå i 2018?
Vi skal have øget kendskabet til udredningsretten, så der ikke er tvivl om, hvordan den skal fortolkes for de enkelte patientgrupper. Og så skal vi registrere korrekt i Sundhedsplatformen, så vi sikrer en målopfyldelse på 85 % pr. 1. juni 2018. 

 

Must-win-battle: 'Mere anvendelig sundhedsplatform'
Spørgsmål til Susanne Poulsen, vicedirektør


Hvorfor er det nødvendigt at have Mere anvendelig sundhedsplatform som et must-win-battle?
Sundhedsplatformen er stadig et af de vigtigste "battler", vi skal vinde. Den binder ressourcer og påvirker både aktivitet og medarbejdertilfredshed negativt. Det er vigtigt at arbejde proaktivt og struktureret med indsatser, som vi selv identificerer og prioriterer for at forbedre Sundhedsplatformen.  


Hvad skal vi nå i 2018?
Vi skal anvende systemet korrekt, medarbejdere skal være gladere for at arbejde i systemet, og vi skal have et højt aktivitetsniveau med kvalitet i dokumentationen.  Vi kommer nok ikke helt i mål, men vi skal se en tydelig bevægelse indenfor alle parametre.   

 

Must-win-battle: 'Personlig Medicin'
Spørgsmål til Bettina Lundgren, centerdirektør i Diagnostisk Center


Hvorfor er det nødvendigt at have Personlig Medicin som et must-win-battle?
Danmark har en "National strategi for personlig medicin" med fokus på gener som første skridt – og her har Rigshospitalet rigtig meget at byde på! Vi ønsker, at Rigshospitalets gendiagnostik og øvrige initiativer, der kan bidrage med at videreudvikle personlig medicin til gavn for patienterne, indgår i den nationale strategi.

Hvad skal vi nå i 2018?
Vi skal videre fra at arbejde med gener primært i de faglige miljøer hver for sig til også at samle kræfterne om at videreudvikle den personlige medicin til gavn for Rigshospitalets forskning og patienter med bl.a. kræftsygdomme, hjertesygdomme, sjældne sygdomme og immundefekt. Vi skal udbrede viden om, hvad personlig medicin er til hospitalets medarbejdere, og etablere et center for helgenomsekventering i Genomisk Medicin til diagnostik og forskning.

Læs handleplanerne for de syv must-win-battles på intranettet
(Link er kun synligt for medarbejdere, som har adgang til intranettet)Redaktør