Patientansvarlig læge – ikke kun en læge

​Frygten for at blive kimet ned af patienterne og øge belastningen på én læge, blev ikke til virkelighed, da BørneUngeKlinikken testede modellen Patientansvarlig læge (PAL) i JMC.
Vent...


Lone Graff Stensballe (midt) har testet modellen Patientansvarlig læge (PAL) i BørneUngeKlinikken i tæt samarbejde med sygeplejespecialisterne, Lise Hvidt (tv) og Mia Hellum (th).

Den nationale model for ’Patient-Ansvarlig Læge’, kaldet PAL, bliver rullet ud på Rigshospitalet i april 2018. Syv klinikker har afprøvet konceptet i en testperiode på ca. et halvt år. Afdelingslæge Lone Graff Stensballe har været med til at afprøve modellen i BørneUngeKlinikken, og hun ser et stort potentiale i ordningen for både patienter og sundhedsfaglige – særligt for de komplekse patienter og for de sundhedsfaglige selv;

- I BørneUngeKlinikken er det fx typisk de børn, der får et lidt længere forløb, der har brug for en patientansvarlig læge. Jeg har også svært at have overblikket over hele patientens forløb nogle gange, forklarer hun, og hvis jeg synes det er svært at følge med i hvad mine patienter gennemgår, hvordan må forældrene så ikke opleve det? spørger Lone. - Vi har som læger måske været tilbøjelige til at sige ’det her er mit bord, og det der er ikke mit bord’, og det kan være frustrerende for patienterne, for hvem skal så hjælpe dem med et overblik og koordinering på tværs?, spørger Lone.

Færre led i kæden

Med PAL får patienterne én fast person at henvende sig til. Lægen skal hjælpe patienten med at have overblik over forløbet og sikre fremdrift. På tværs af sygehuse, afdelinger, specialer etc. Og selv om dette umiddelbart lyder som om, det betyder mere arbejde til den, der udpeges som PAL, oplever Lone ikke, at det var tilfældet. Hun mener, at én indgangsvinkel til systemet vil sikre færre uhensigtsmæssige forstyrrelser af kolleger, der er nødt til at sætte sig ind i sagen på ny for at kunne svare, eller bruge tid på at sende spørgsmålet videre til andre, der evt. kan svare. 

- Hvis vi har fuld klarhed over, hvordan kommunikation mellem patienter og sundhedsfaglige skal fungere, kommer det begge parter til gode, forklarer Lone. - Jeg vil helst have kontakt med de patienter, jeg har ansvaret for, i stedet for, at de bliver sendt rundt i systemet, og forstyrrer mange forskellige, der ikke kender forløbet, og sætter gang et eller andet, der måske ikke er optimalt, hvis man kender patienten og dennes historie. At komme til den rette med det samme, kan afkorte både den tid, vi som sundhedsfaglige bruger på at svare, planlægge og behandle patienten, og den tid patienten skal vente på svar og opstart af behandling, mener Lone, der selv har afprøvet metoden de sidste 6 måneder på over 20 patienter, som hun har været patientansvarlig læge for.   

Sygeplejen er essentiel

I forhold til hvordan man får PAL-funktionen til at fungere i praksis, understreger Lone, at sygeplejen er essentiel at tænke med: 

- Mange afsnit har allerede etableret teams af sygeplejersker og læger, der kan understøtte ordningen. Selv om der er én læge, der er udpeget som patientansvarlig læge, er det hele teamet omkring patienten eller den relevante patientgruppe, der skal samaarbejde om PAL-funktionen, forklarer Lone og fortsætter: - Det er tydeligt i SundhedsPlatformen, hvem der er patientansvarlig læge for en patient, på et givent tidspunkt. Når patienten ringer eller skriver til afdelingen eller den patientansvarlige, kan det lige så godt være sygeplejerskerne som lægerne eller sekretærer, der svarer, forklarer hun. Fordi alle kan se i SP, hvem der er patientens nuværende PAL, kan de dermed sørge for, at henvendelsen med det samme kommer det rigtige sted hen. Enten til lægens team eller direkte til lægen, som svarer eller formidler svar tilbage.

Overblik og tryghed 

Efter et halvt års prøveperiode er Lone begejstret for modellen, som hun tror vi vil gøre en stor forskel for både patienterne og de sundhedsfaglige. Begge får et overblik over patientforløbet og en og samme kontaktperson, der kender detaljerne. Hun understreger dog, at selv om hvert sengeafsnit og hvert ambulatorium, skal finde sine egne kriterier for PAL og tildeling af PAL, så er det afgørende, at folk er motiverede for at afprøve ordningen og prøver at se potentialet i den. Hun håber samtidig at evalueringen af ordningen har fokus på patienttilfredshed, ikke patientantal;

- En af fejlene ved behandlingsansvarlig læge har været, at vi har målt det i procentdel. For at evaluere om PAL bliver en succes, mener jeg, at vi i stedet skal spørge patienterne: ’Oplever I, at I har fået mere overblik?’, ’har I fået en mere enstrenget tilgang til, hvem I snakker med om jeres behandling?’, og ’har PAL været med til at sikre at I føler jeg trygge i behandlingsforløbet?”. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor