Overbehandler vi prostatacancer?

Prostatacancer opdages og behandles tidligt i dag - så tidligt at nogle patienter bliver overbehandlet
Vent...

Thomas Helgstrand, læge og ph.d. 

En øget diagnostisk aktivitet på prostatacancer har en uundgåelig og alvorlig konsekvens - et stort antal mænd med tidlig, ikke-dødelig lokaliseret prostatacancer bliver overbehandlet. 

Det vil sige, at mange patienter får behandlet tumorer der – uopdaget - sjældent medfører symptomer eller død af sygdommen. Men behandlingen påfører de berørte mænd betydelige bivirkninger.

Den første radikale prostatektomi (total kirurgisk fjernelse af prostata) blev udført på Rigshospitalet i 1995 og markerede en ændring i den kliniske tilgang til prostatacancer. 

Fra at være en sygdom som 2 ud af 3 døde af, og hvor behandlingen begrænsede sig til kirurgisk eller medicinsk kastration ved metastatisk spredning, blev sygdommen kirurgisk kurabel, hvis blot den identificeredes i tide – før den havde spredt sig udenfor prostata. 

Det blev derfor startskuddet til en hastig stigning i antallet af mænd diagnosticeret med tidlig lokaliseret prostatakræft som er tilgængelig for kirurgi. 

Derfor steg antallet af mænd med nydiagnosticeret prostatacancer, fra ca. 1300 til ca. 4500 mænd om året, og andelen af mænd med lokaliseret ikke-metastatisk prostatacancer udgør i dag op mod 60-70 % af alle nye tilfælde. 

Årsagen til denne epidemiologiske ændring skyldes i høj grad et øget fokus på sygdommen og indførelsen af blodprøven prostata-specifikt antigen (PSA). 

I takt med den stigende incidens (antallet af mænd der diagnosticeres) er der sket en betydelig stigning i både kurativt intenderede behandlinger, som kirurgi og stråleterapi, og en stigning i andelen af mænd, der modtager medicinsk behandling af avanceret prostatakræft. 

Et vedvarende dilemma er dog, at antallet af mænd der dør af prostatacancer er uændret de seneste 35 år – ca. 1.100 dødsfald årligt. Hvordan dette epidemiologiske skifte har påvirket incidensen og dødeligheden af metastatisk prostatacancer er dog kun sparsomt belyst. 

Et PhD-projekt udført ved Copenhagen Prostate Cancer Center, Urologisk Klinik, har i 2 store studier undersøgt forløbet af alle mænd diagnosticeret med hhv. dødelig- og metastatisk prostatacancer fra 1995 til 2011. I samarbejde med Stanford University, Californien, USA, har vi sammenlignet de danske mænd med amerikanske. 

Vores studier viser, at mænd med avanceret og dødelig prostatacancer bliver identificeret på et tidligere tidspunkt i dag, og at 5-års mortaliteten efter diagnose er faldet markant. Som observeret i USA må det forventes at dette resultat indenfor få år vil resultere i en faldende mortalitet af prostatacancer. 

Den øgede diagnostiske aktivitet har dog en uundgåelig og alvorlig konsekvens i form af identifikation af et stort antal mænd med tidlig, ikke-dødelig lokaliseret prostatacancer, hvor overbehandling er udtalt, dvs. behandling af tumorer der, uopdaget, sjældent medfører symptomer eller død af sygdommen, men som påfører de berørte mænd betydelige bivirkninger.

Kom og hør nærmere på Abdominalcentrets Forskningseftermiddag den 8. maj 2018.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor