Nyt nationalt forskningskonsortium skal hjælpe børn med hjernetumorer

Hvert år får ca. 45 børn under 18 år konstateret en hjernetumor. Et nyt forskningsprogram, der samler aktiviteter og tværfaglige eksperter på Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet, skal med 12 millioner fra Børnecancerfonden forbedre behandlingen og mindske senfølger og bivirkninger for danske børn med hjernetumorer.
Vent...

Dansk forskning har de sidste 10-15 år løftet behandlingen af danske børn med den hyppigste børnekræftdiagnose, akut leukæmi, op blandt de bedste i verden. 

Der er også sket forbedringer i overlevelsen hos børn med den næsthyppigste diagnose, hjernetumorer, men der er stadig 20 pct. af disse børn og unge, der ikke overlever, og dem, der gør, har den højeste risiko for at få alvorlige handikap af sygdommen og behandlingen sammenlignet med andre børnekræftpatienter. For tumorerne er svære at behandle bl.a. på grund af deres placering.

Et nyt nationalt børnehjernetumorkonsortium skal løfte de dystre prognoser takket være en bevilling på 12 millioner fra Børnecancerfonden.

"Vi har haft succes med at løfte prognosen for børn med akut leukæmi gennem målrettet forskning, men hjernetumorer hos børn er en anderledes kompleks udfordring, bl.a. fordi diagnosen dækker over mere end 100 forskellige underdiagnoser. I dag har vi nye teknologiske muligheder, bl.a. inden for genteknologi og molekylærbiologi, der kan øge vores viden om hjernetumorer, og med den store bevilling er der nu derfor en god mulighed for, at vi på sigt kan forbedre behandlingen og mindske de mange bivirkninger", siger Kjeld Schmiegelow, professor på Rigshospitalets børnekræftafdeling og leder af det nye børnehjernetumorkonsortium.

Internationalt samarbejde

Dansk børnekræftforskning beskæftiger sig i forvejen med hjernetumorer, men det er unikt at udarbejde en både tværfaglig og national strategi, der koordinerer flere områder i et samlet forskningsprogram. Netop pga. hjernetumorers kompleksitet kræver det samarbejde, hvis man vil forbedre overlevelsen, og det nye konsortium har også tilknyttet et stærkt, internationalt advisory board, som bl.a. består af professor Eric Bouffet, leder af hjernetumorprogrammet på børneafdelingen i Toronto, Canada, og Stefan Pfister, professor i børnesygdomme ved Heidelberg University Hospital, Tyskland.

Hos Børnecancerfonden ser man mange børn med hjernetumorer, som oplever svære behandlingsforløb med alvorlige bivirkninger. Fondens direktør håber, at det nye konsortium vil løfte overlevelsen for børn med hjernetumorer på samme måde som de mangeårige og målrettede investeringer i akut leukæmi har gjort.

"Hjernetumomer er den næsthyppigste diagnose hos danske børn med kræft, og vi har i mange år ønsket at gøre noget mærkbart for de mange børn og deres familier. Men hjernetumorer er et uhyre komplekst område, så det kræver betydelige ressourcer, både økonomisk og forskningsmæssigt at gøre en forskel. Vi er meget stolte af at medvirke til etableringen af det nye børnehjernetumorkonsortium, så vi endelig kan give forældre med hjernetumorbørn håb og bedre udsigter for deres børn", siger Marianne Nielsen, direktør i Børnecancerfonden.

Arbejdet med at udforme konsortiet har pågået siden 2016, hvor Børnecancerfonden modtog en rekorddonation fra Team Rynkeby, som har gjort det muligt for fonden at skabe det nødvendige fundament for at løfte børnehjernetumorområdet. Projektbeskrivelsen for børnehjernetumorkonsortiet er det seneste år blevet vurderet af bl.a. internationale forskere.

For yderligere information, kontakt venligst

Børnecancerfonden
Nicolai Eisenreich
Kommunikationsansvarlig
Tlf.: 3080 6515
Pressetlf.: 4018 4802
E-mail: ne@boernecancerfonden.dk

Rigshospitalet
Linda Svenstrup Munk
Kommunikationsansvarlig, Juliane Marie Centret,
Tlf.: 2296 6898
E-mail: linda.svenstrup.munk@regionh.dk


Fakta

Hjernetumorer hos børn

  • Tumorer i hjerne og rygmarv er den hyppigste kræftform hos børn – og den, der koster flest børneliv.

  • Ca. 45 børn under 18 får hvert år konstateret en hjernetumor

  • Fire ud af fem børn med hjernetumor i Danmark er i live fem år efter diagnosen. Overlevelsen varierer dog meget for de mere end 100 forskellige underdiagnoser. Det samme gør  børnenes funktionsniveau

  • Hjernetumorer er den hoveddiagnose inden for børnekræft med flest senfølger. Større neurologiske skader efter operation eller strålebehandling er skyld i de alvorligste senfølger, fx indlæringsvanskeligheder, motoriske problemer, syns- og hørevanskeligheder og mentale handicap

  • Tumorer i hjerne og rygmarv behandles som regel med en kombination af kemoterapi, kirurgi og strålebehandling. Tumorerne fjernes oftest helt eller delvist ved operation, men der er også tumorer, der ikke kan fjernes, fordi de sidder steder i hjernen, hvor risikoen for livstruende skader er for stor.

Børnekræft

  • 200 børn under 18 år får hvert år kræft i Danmark

  • For de fleste børn, ved man ikke, hvorfor de har udviklet kræft. Der er derfor brug for særskilt forskning i kræft hos børn 

  • Kræft er den hyppigste, sygdomsrelaterede dødsårsag for danske børn over 1 år.

Om konsortiet 
  • Det nye Nationale, danske bømehjernetumorkonsortium, 5C, (Danish Collaborative Comprehensive Childhood CNS tumor Consortium) er et samarbejde mellem forskere fra de to danske centre for børnekræftbehandling på henholdsvis Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet.

  • 5C bliver koordineret fra Rigshospitalet’s børnekræftlaboratorium, Bonkolab, under ledelse af Kjeld Schmiegelow, professor i børnekræft og pædiatri.

​Fra Aarhus Universitetshospital
deltager:

​Fra Rigshospitalet
deltager:

Henrik Hasle
Professor i børnekræft

Henrik Schrøder
Professor i børnekræft

Christine Dahl
Overlæge i børnekræft

Gorm von Oettingen
Overlæge i neurokirurgi

Morten Høyer
Professor i radioterapi


Kjeld Schmiegelow
Professor i bø
rnekræft
Leder af Konsortiet

Karsten Nysom
Overlæge i børnekræft
Leder af Rigshospitalets enhed til børn, “Ny medicin til børn med kræft”

Astrid Sehested
Overlæge i børnekræft

Rene Mathiasen
Afdelingslæge i børnekræft

Lars Bøgeskov
Overlæge i neurokirurgi

Jane Skjøth-Rasmussen
Overlæge i neurokirurgi

Jannick Brennum
Overlæge i neurokirurgi

Morten Jørgensen
Overlæge i radioterapi

Derudover deltager en række andre forskere der har ekspertise inden for bl.a. billeddiagnostik, molekylærbiologi, genetik, neuropsykologi, senfølger og rehabilitering, bioinformatik, biostatistik og epidemiologi.

 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor