Justering af centerstruktur

​Abdominalcentret og Finsencentret fusionerer, men centerstrukturen fastholdes i nyt forslag fra direktionenSyv centre i stedet for otte. To centre fusionerer og to klinikker skifter center. Sådan lyder forslaget fra direktionen, der blev præsenteret 15.marts. Efter stillingen som centerdirektør i Finsencenteret er blevet ledig slås Finsencentret sammen med Abdominalcentret. Samtidig flytter Karkirurgisk og Infektionsmedi-cinsk Klinik til Hjertecentret. 

Baggrunden for ændringerne er et ønske om at skabe øget faglig sammenhæng særligt på kræftområdet og samtidig gøre centrenes størrelse mere ensartet. Derudover vil ændringerne kunne give besparelser på administration og ledelse svarende til ca. 5 mio. kr. 

Umiddelbart er der ikke flere ændringer på vej, siger hospitalsdirektør Per Christiansen: 
- Vi vurderer hele tiden om ledige stillinger i toppen af organisationen skal slås op eller om det kan være en anledning til justeringer, men vi har ikke aktuelle planer om andre organisationsændringer. 

Andre store universitetshospitaler har nedlagt centerstrukturen, bl.a. for at skabe tættere kontakt mellem topledelse og klinik. Hvorfor gør Rigshospitalet ikke det?
Direktionen har en tæt kontakt med klinikkerne, blandt andet via Ledelsesforum, hvor vi mødes jævnligt. Strukturen med centre giver et ekstra gear, hvor centerledelserne kan varetage en del af ledelsesopgaven for det samlede Rigshospital. Vores centre er på størrelse med et provinshospital, så det er efter min mening mest hensigtsmæssigt med en selvstændig ledelse. 

Med indflytningen i Nordfløjen får mange klinikker nye samarbejdsflader. Vil det føre til organisatoriske ændringer?
Med byggerierne vil de største forandringer blive ændrede arbejdsgange, ikke ændret organisering. Men når organisationen arbejder anderledes, kan der opbygges nye fællesskaber, som kan give anledning til justeringer. Med Nordfløjen har vi planer om et stort perioperativt afsnit, med medarbejdere der i dag er i forskellige klinikker – de vil blive samlet i en fælles klinik. 

Hvad skal det nye center hedde?
Det er ikke besluttet endnu, gode forslag er velkomne, siger Per Christiansen. 

Ny organisering klar til nytår
Direktionens forslag er sendt i høring i de berørte CenterMedUdvalg og VMU. Svarfristen er 4. april. Direktionen forventer at kunne melde endelig beslutning ud 18. april. 

Planen er, at den ændrede organisering skal træde i kraft 1. januar 2019 og at besparelserne skal være implementeret samtidig. Det forventes ikke, at det bliver nødvendigt med afskedigelser. Redaktør