​​​​​

Ingen bedring i danske mænds sædkvalitet

Unge danske mænds sædkvalitet er fortsat dårlig, på trods af at færre mænd end tidligere er født af mødre, der har røget under graviditeten.
Vent...

Danske mænd har fortsat lav sædkvalitet

På Rigshospitalets Klinik for Vækst og Reproduktion har forskere siden 1996 årligt fulgt sædkvaliteten hos unge danske mænd. Sædkvaliteten har generelt været lav gennem hele den undersøgte periode. 6.000 mænd er undersøgt, og af dem havde kun lidt over 20 % en optimal sædkvalitet, vurderet ud fra antallet af sædceller, sædcellernes bevægelighed og deres udseende. Dette er et markant lavere niveau end sædkvaliteten hos danske mænd undersøgt i 1940’erne. Sammenlignet med de øvrige europæiske lande ligger sædkvaliteten blandt danske mænd også i den dårlige ende. 

Kvaliteten påvirkes i fostertilstanden
Potentialet for en voksen mands sædkvalitet bestemmes allerede i fostertilværelsen, hvor testiklernes udvikling kan blive forstyrret af den gravides livsstil eller pga. udsættelse for miljøkemikalier. Flere studier har vist, at mænd, der i fostertilværelsen har været udsat for moderens rygning , har lavere sædkvalitet end andre mænd.  Blandt de undersøgte mænd så forskerne da også, at de, der ikke har været udsat for moderens rygning under graviditet, isoleret set havde bedre sædkvalitet. Det er derfor overraskende, at 
der ikke er en bedring af den generelle sædkvalitet mellem 1996 og 2016, på trods af at markant færre mænd i de senere år har været udsat for rygning under graviditeten. I begyndelsen af undersøgelsen var det 40 % af mændene, der havde været udsat for rygning i fostertilstanden, mens antallet i de seneste år er faldet til 18 %. 

Stort behov for ny forskning 

Overlæge og seniorforsker Niels Jørgensen, som er ansvarlig for studiet, der netop er publiceret i det internationale tidsskrift Human Reproduction, siger:  

- Vi har ikke set en bedring i det generelle niveau for danske mænds sædkvalitet på trods af et relativt stort fald i andelen af de unge mænd, der som fostre har været udsat for moderens rygning under graviditeten. Det tyder på, at der er andre faktorer, som fastholder det lave niveau, og det er afgørende, at vi fortsat udforsker disse faktorer med henblik på at kunne forbedre sædkvaliteten fremadrettet. 

Yderligere information

For yderligere information, kontakt:

Originalartikel

Priskorn L, Nordkap L, Bang AK, Krause M, Holmboe SA, Egeberg Palme DL, Winge SB, Mørup N, Carlsen E, Joensen UN, Blomberg Jensen M, Main KM, Juul A, Skakkebaek NE, Jensen TK and Jørgensen N. Average sperm count remains unchanged despite reduction in maternal smoking: Results from a large cross-sectional study with annual investigations over 21 years. Human Reproduction. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor