Hjemmeblodtryksmåling hos gravide med diabetes

​Svangerskabsforgiftning og forhøjet blodtryk hos gravide med diabetes – betydningen af at måle  hjemmeblodtryk

Vent...
Marianne Jenlev Vestgaard, læge og ph.d. studerende

Svangerskabsforgiftning er den hyppigste årsag til sygdom og dødelighed hos gravide kvinder på verdensplan – en sygdom som især gravide med diabetes har stor risiko for at udvikle.

Denne forskningsgruppe undersøger nu muligheden for at forebygge både svangerskabsforgiftning og for tidlig fødsel hos gravide med diabetes - med blodtrykssænkede behandling.

Gravide med diabetes har større risiko for komplikationer

Kvinder med diabetes har større risiko for komplikationer i forbindelse med graviditet og fødsel sammenlignet med raske gravide. Fire ud af 10 kvinder med diabetes udvikler forhøjet blodtryk under graviditeten, og samtidig er risikoen for at udvikle svangerskabsforgiftning seks gange højere hos kvinder med diabetes end hos raske kvinder. 

Forhøjet blodtryk er ofte en forløber for svangerskabsforgiftning, og derfor kan netop blodtrykssænkende behandling med stor sandsynlighed tænkes at være effektivt til netop forebyggelse af svangerskabsforgiftning hos kvinder med diabetes.

Hos raske gravide findes der allerede evidens for at behandling af for højt blodtryk kan forebygge alvorlig blodtryksforhøjelse, men det er endnu ikke undersøgt hos gravide med diabetes.

Hjemmeblodtryksmåling af gravide med højt blodtryk

I dag anbefales gravide med højt blodtryk at måle blodtrykket derhjemme.

Formålet med dette projektet er derfor at afklare mulige gunstige effekter af blodtrykssænkende behandling primært med lægemidlet Metyldopa hos gravide med diabetes med sand blodtryksforhøjelse, og specielt  om behandlingen kan forebygge svangerskabsforgiftning og for tidlig fødsel. 

Projektet skal også afklare, om kvinder, som kun har white coat blodtryksforhøjelse, kan betragtes som kvinder med normalt blodtryk og kan spares for blodtrykssænkende behandling.  

Forskningsgruppen har tidligere vist, at blodtrykssænkende behandling hos gravide med diabetes og samtidig nyrepåvirkning kan forebygge meget for tidlig fødsel. 
 


White coat vs. sand blodtryksforhøjelse

Kvinder med sand blodtryksforhøjelse er karakteriseret ved blodtryksforhøjelse både hos lægen og hjemme og anbefales blodtrykssænkende behandling.

Kvinder med white coat (hvid kittel) blodtryksforhøjelse, hvilket vil sige, at blodtrykket kun er for højt, når det måles hos lægen, men ligger normalt, når det måles hjemme, anbefales ikke behandling.

Selv om hjemmeblodtryksmåling anbefales i graviditeten, er der ikke enighed om, hvilke kriterier, der skal bruges for at påvise henholdsvis sand blodtryksforhøjelse og white coat blodtryksforhøjelse.

Det er vigtigt at afklare, om det kun er hos kvinder med sand blodtryksforhøjelse, at der kan forventes gunstig effekt af blodtrykssænkende behandling, og om kvinder med white coat blodtryksforhøjelse kan spares for behandling. 

 

Om projektet

Projektet er et samarbejde mellem Center for Gravide med Diabetes på Rigshospitalet, Steno Diabetes Center og Ambulatorie for gravide på Odense Universitets Hospital. 

Projektet tager sit udgangspunkt i en gruppe af raske gravide kvinder inkluderet på Rigshospitalet og en større gruppe af kvinder med type 1 og 2 diabetes inkluderet både på Rigshospitalet og på Odense Universitets Hospital.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor