3,8 millioner kroner til cannabisforskning

Landsdækkende undersøgelse af medicinsk cannabis som behandling til multipel sklerose og rygmarvsskader har modtaget støtte. Fra Rigshospitalet indgår Dansk Multipel Sclerose Center og Klinik for Rygmarvsskader i projektet.

Vent...

​Kan man afhjælpe de svære smerter og den invaliderende spasticitet som findes ved multipel sklerose og rygmarvsskade? Det spørgsmål kan en landsdækkende undersøgelse være med til at afdække. Undersøgelsen vil foregå på alle skleroseklinikker i Danmark samt begge danske højtspecialiserede klinikker for rygmarvsskade i Vest- og Østdanmark. 

Til undersøgelsen er modtaget 3.8 millioner kroner i støtte fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til videnskabelig erfaringsopsamling på forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

Pengene skal bruges til at undersøge om medicinsk cannabis virker på smerte og spasticitet hos patienter med multipel sklerose eller rygmarvsskade og ligeledes, hvordan medicinen virker på kroppen hos patienterne. 

Projektet udgår fra Aarhus Universitetshospital; Neurologisk afdeling, Klinisk Farmakologisk afdeling og Dansk Smerteforskningscentersamt Vestdansk Center for Rygmarvsskade i et tæt samarbejde med Dansk Multipel Sclerose Center og Klinik for Rygmarvsskader på Rigshospitalet.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor