Stamcellebehandling i BørneUngeKlinikken er blandt verdens bedste

Stamcellebehandlingen i BørneUngeKlinikken har fået et internationalt kvalitetsstempel. Klinikken er sammen med en række andre enheder på Rigshospitalet blevet akkrediteret af JACIE – den europæiske organisation for stamcelletransplantation.

Processen med at blive akkrediteret startede allerede for mange år siden, fortæller overlæge Carsten Heilmann, der har stået i spidsen for akkrediteringen på BørneUngeKlinikken i samarbejde med Henrik Sengeløv, der er leder af Rigshospitalets samlede JACIE-akkreditering af stamcelletransplantation for børn og voksne. På Rigshospitalet er også Vævstypelaboratoriet, Hæmatologisk Klinik og Blodbankens stamcellesektion blevet akkrediteret sammen med BørneUngeklinikken som samlet allogent Stamcelletransplantationscenter på Rigshospitalet.

BørneUngeKlinikken begyndte allerede for ca. fire år siden processen med at blive akkrediteret af JACIE, og det er ikke bare lige noget man klarer hen over en weekend, fortæller Carsten Heimann.

- For at blive akkrediteret skal man kunne dokumentere, at en lang række procedurer, behandlingsformer og arbejdsgange er standardiseret, og det er ikke fordi, JACIE-akkrediteringen krævede noget, vi af en eller anden grund ikke havde tidligere, men pga. akkrediteringen er alle retningslinier og instrukser fx nu i VIP-systemet på en ensartet, let og brugervenlig måde, så man straks kan få svar på alle spørgsmål hurtigere end før, fortæller Carsten Heilmann. Og voksenafdelingen har brugt samme system, så vi kan bruge hinandens systemer og vejledninger, fortæller han.


Det blev fejret, da stamcellebehandlingen i BørneUngeKlinikken blev akkrediteret af JACIE


Akkrediteringen af BørneUngeKlinikken som stamcelletransplantationsafsnit for børn og unge er et kvalitetsstempel, der stadfæster, at afdelingen er internationalt blandt verdens bedste. Effekten kan ifølge kvalitetskoordinator Fanny Gossmann mærkes allerede i form af større systematik og ensartethed i måden at arbejde på.  De vil på sigt kunne få stor betydning for patientsikkerheden, forklarer hun. Fanny Gossmann har sammen med Carsten Heimann stået i spidsen for akkrediteringen af BørneUngeKlinikkens stamcelletransplantationsafsnit.

Akkrediteringen kan også få stor betydning for Rigshospitalet og patienternes behandlingsmuligheder på sigt.

- Det er fx afgørende i forhold fx fase 1 og fase 2 medicinafprøvningsprojekter, at man er JACIE-akkrediteret, fortæller Carsten Heilmann. Det er et kvalitetsstempel på, at alting er i orden og sikkert for patienterne. På sigt kan man også forstille sig, at det bliver et krav fra internationale samarbejdspartnere, fx at for at kunne få donorceller fra ubeslægtede donorer, skal man være akkrediteret, fortæller han. Vi mærker allerede nu, at akkreditering er noget eksterne samarbejdspartnere efterspørger i forhold til samarbejde om at modtage og donere stamceller, fortæller han.

Akkrediteringen er ikke evig. Hvert andet år skal akkrediterede afdelinger indsende beviser på, at de gør som påkrævet af JACIE, og hver fjerde år skal afdelingen revurderes med et sitevisit fra et af de andre centre i Europa, der er akkrediteret. 

Akkrediteringen blev fejret i BørneUngeKlinikkens afsnit for stamcelletransplantation, afsnit 4063 onsdag den 27. september, hvor Carsten Heilmann udtrykte en stor tak til alle, der har været involveret i og bidraget til processen de seneste år.

​JACIE står for "Joint Accreditation Committee of the ISCT & EBMT"

Redaktør