Claus Munk Jensen er ny klinikchef i Ortopædkirurgisk Klinik

Med fokus på patientinddragelse, stærkt lederskab og synlighed samt et stort behov for at gøre en forskel, vil den nye klinikchef gøre Ortopædkirurgisk Klinik til Danmarks førende.

Overlæge Claus Munk Jensen er ansat som ny klinikchef for Ortopædkirurgisk Klinik i HovedOrtoCentret den 1. januar 2018. Han kommer fra stilling som Konstitueret vicedirektør og overlæge på Ortopædkirurgisk afdeling på Nykøbing Falster Sygehus og er ny klinikchef i Ortopædkirurgisk Klinik fra 1. januar 2018 efter klinikchef Erik Darre, der netop er gået på pension d. 1. oktober 2017. Claus Munk Jensen har flere gange i løbet af sin mangeårige karriere stået i spidsen som ledende overlæge bl.a. på Ortopædkirurgisk afdeling i Gentofte og på Herlev Hospital, og har også været sundhedsfaglig direktør i Sundhedsstyrelsen.

Det er en klinikchef med stærke lederkompetencer og med et ønske om altid at gøre en forskel i sin funktion, der sætter sig i stolen. De seneste mange år har Claus Munk Jensen arbejdet intenst med patientinddragelse, og det fokus han vil tage med sig på Rigshospitalet, hvor synlighed, stærkt lederskab, tværfaglighed også vil være omdrejningspunkter for den nye klinikchef:

  - Claus har alle de kvaliteter, der skal til for at udfylde rollen som klinikchef; dyb faglig indsigt, stærke lederkompetencer, og god erfaring med relevante områder som patientinddragelse og tværfaglighed. Parametre som er vigtige, når klinikken lige om lidt gennemgår en større forandringsproces i forbindelse med flytningen til Nordfløjen, men heller ikke til at kommen udenom, når vi skal sikre en god fremtid og udvikling i klinikken. Jeg glæder mig til samarbejdet med Claus i de kommende år, siger centerdirektør i HovedOrtoCentret Lars Juhl Petersen. 

Ortopædkirurgisk Klinik i HOC skal være den førende i Danmark

Ambitionen og visionen for Claus Munk Jensens er klar, når han sætter sig i stolen som klinikchef den første dag i det nye år. Han vil gøre Ortopædkirurgisk Klinik til den førende i Danmark. Selvom klinikken allerede nu er en af landets førende på flere områder, skal klinikken ifølge Claus gerne være fyrtårnet inden for hele det ortopædkirurgiske område:

- Om fem år er klinikken den førende i Danmark og referencepunktet inden for det ortopædkirurgiske område. Vi skal være den klinik, som man forskningsmæssigt – og uddannelsesmæssigt kigger på, og her alle de kommende ortopædkirurger skal forbi, siger Claus.

Patientinddragelse som omdrejningspunkt og forandringskatalysator

Patientinddragelse, stærkt lederskab og synlighed skal være nogle af de primære områder, som skal være med til at realisere ambitionen om det ortopædkirurgiske fyrtårn. Især patientinddragelsen og fælles beslutningstagning ligger Claus Munk Jensens hjerte nær. Den rigtige behandling til den rigtige patient på det rigtige tidspunkt er den overvejende målsætning:

- Jeg er meget optaget af, at patienten er omdrejningspunktet, og det vi tilbyder vores patienter skal altid være med udgangspunkt i ham eller hende. Det er ikke altid en operation, som er den bedste løsning, det kan også være mange andre ting, fx et fysioterapeutisk forløb, siger Claus og fortsætter:

- I en af mine tidligere klinikker udviklede vi et Fast track-koncept med udgangspunkt i patientinddragelse, der betød, at vores patienter var indlagt i langt kortere tid og med ligeså gode resultater. Det er sådan nogle koncepter, der er relevante at kigge på, især når man ved en flytning til Nordfløjen får færre senge til rådighed, og samtidig skal opnå de samme gode behandlingsresultater, påpeger Claus med henvisning til klinikkens flytning til Nordfløjen i 2019.

Stærkt lederskab med tværfagligheden i højsædet

Når stærkt lederskab står som et af de første fokusområder hos en ny klinikchef, kan man som ansat hurtigt tænke det værste. Men for Claus betyder et stærkt lederskab ikke formaliseret diktatur. Nærmere tværtimod er det et vigtigt redskab til at kunne realisere ambitionen:

 - Opgaver skal løses i fællesskab og udvikling af kompetencer i alle faggrupper er vigtige, så vi kan løfte i flok og hjælpe på tværs. I det hele taget ligger tværfagligheden mig meget på sinde, og med et stærkt lederskab mener jeg i lige så høj grad en ambitiøs og beslutningsdygtig leder. Gode beslutninger tager man, når situationen er velbelyst og taget i tæt samarbejde med andre, og derfor er jeg som leder åben, inddragende og uformel. 

Vi skal vise vores værdi

Udover patientinddragelse og stærkt lederskab er synlighed også et fokusområde, som vil have den kommende klinikchefs opmærksomhed, fordi det er afgørende at vise den værdi, som man skaber. Et fokusområde der ligger godt i tråd med målsætningen om et stærkt ortopædkirurgisk fyrtårn på Rigshospitalet:

- Jeg vil arbejde på at skabe langt mere synlighed på nogle af de ortopædkirurgiske fagområder som fx alloplastik- og traumeområdet. Det er vigtigt, at fortælle, hvad man laver og vise den værdi, som vi skaber inden for vores speciale. Det er ikke kun på forskningsfronten, men også på uddannelsesfronten er det vigtigt, at de nye kursister kommer forbi os på Rigshospitalet, så endnu flere får indblik i den viden og den værdi, som vi skaber. Det er som sagt vores klinik, som andre skal kigge hen på, afslutter Claus Munk Jensen, der glæder sig til at starte den 1. januar 2018.

Upender Martin Singh, som også var med i ansættelsesudvalget, fungerer som klinikchef i Ortopædkirurgisk Klinik frem til den 1. januar, når Claus overtager tøjlerne.

Redaktør