”Når det bliver ved med at gøre ondt”

​Videnscenter for Børnesmerter var vært for seminaret "Når det bliver ved med at gøre ondt" den 8. september 2017.


Professor Boris Zernikow, MD, PhD, Director og Julia Wager, PhD, Psykolog, begge fra German Paediatric Pain Centre, formidlede på den mest professionelle og inspirerende vis, arbejdet i en klinik, med et optagerområde med 3,5 mill. børn og unge. Centeret behandler børn med kroniske smerter og børn i palliative forløb og har en stor forskningsenhed med mange publikationer; både bøger, artikler og film. Filmen "Forstå smerte og hvad der er at stille op" er oversat til dansk og i Videnscenter for Børnesmerter, anvender vi filmen næsten dagligt, når vi skal forklare børn og forældre om længerevarende smerter.

Julia Wager fortalte om centerets tilbud og behandling af børn og familier med kroniske smerter. Centeret behandler årligt ca. 1600 børn fra både ind og udland. Både for indlagte og for ambulante behandlingsforløb er der programmer, der er udviklet på grundlag af gældende evidens, fra både centerets egen og andres forskning. Behandlingen kræver et stort tværfagligt personale bestående af psykologer, lærere, pædagoger, fysioterapeuter, læger og sygeplejersker. Centerets primære mål er ikke nødvendigvis at barnet bliver smertefrit, men at det bliver i stand til at passe sin skole, sine sociale relationer og være fysisk aktiv. Smerterne vil som oftest aftage, men det kan tage længere tid. Vi blev præsenteret for en del af den læring børnene gennemgår for at forstå og kunne mestre deres smerte.

Boris Zernikow, fortalte om diagnosticering og behandlingen af CRPS (Complex Regional Pain Syndrome) via en gennemgang af forskellige behandlingsmetoder og resultater på både kort og lang sigt.

Vi fik en fin præsentation af det tilbud, der er til børn og familier i palliative forløb. Med videoer og billeder fik vi gennemgået flere cases fra deres pædiatriske palliative afdeling, Lichtblicke. Bevægende fortællinger fra forløb der tydeligt viser vigtigheden af at have en specialiseret, tværfaglig palliativ indsats til børn og unge og hvordan indsatsen kan gøre en kæmpe forskel for børn og forældre.  En stor del af børnene kommer på Lichtblicke mhp. symptomlindring og i mange tilfælde kan en medicinjustering ofte med fjernelse af flere farmaka, medføre en bedring i barnets tilstand. Disse justeringer kan føre til, at forældrene får bedre kontakt med deres barn og en mere værdifuld hverdag.

Der var en overvældende interesse for seminaret med deltagere fra hele Danmark og Sydsverige, og vi var desværre nødt til at afvise ca. 30 personer fra ventelisten. Vi håber på en lejlighed til at gentage seminaret.

En fantastisk inspirerende dag hvor vi alle gik berigede hjem.

Redaktør