2017 Gerry Cormier Communicative Access Award

​​Kommunikationsteamet på Neurologisk Klinik, Rigshospitalet Glostrup modtager d. 25. september den ærefulde canadiske pris Gerry Cormier Communicative Access Award fra The Aphasia Institute. Prisen gives i anerkendelse af klinikkens enestående indsats og bidrag til at fremme livskvalitet for patienter med afasi.

SCA - canada award.jpg

På billedet fra venstre: Signe Grøn Feddersen, Alice Gacinga, Helle Klingenberg Iversen, Birgitte Forchhammer; Lise Randrup Jensen, Hanne Jantzen, Frederik Gybel Jensen.

Neurologisk Klinik i Glostrup anvender, som nogle af de første, metoden Samtalestøttet Kommunikation (SCA) i den akutte fase hos patienter, der efter en blodprop eller en hjerneblødning, har fået afasi. 

Siden 2011 har over 300 ansatte gennemført et en-dagskursus i Samtalestøtte. Metoden er, efter Canadisk forbillede, tilpasset danske forhold. Samtalestøtte, giver alle personalegrupper enkle redskaber til at kommunikere med mennesker, der er ramt af afasi, eller andre tale- og sprog vanskeligheder. Klinikkens egen forskning og internationale studier viser, at metoden øger patienternes forståelse og inddragelse i eget forløb. Det er også vist, at metoden hjælper den enkelte medarbejder til at føle sig mere tryg og har mere mod på at indlede samtaler med patienterne. Dermed mindskes risikoen for, at afasipatienter bliver socialt og kommunikativt isolerede under indlæggelsen.

Læs mere om SCA metoden


Redaktør