Forskning i motion udløser Alzheimerpris

​Professor og overlæge Bente Klarlund Pedersen, modtager Alzheimer-forskningsfondens basalvidenskabelige forskningspris 2017 på 100.000 kr.

Bente Klarlund Pedersen modtager prisen for sit bidrag til opdagelsen af, at musklerne spiller en betydelig rolle som et endokrint organ, der via signalstoffer spiller ind på vækstfaktorer, som blandt andet har betydning for overlevelse af nerveceller i hjernen. 

Da Alzheimers sygdom er kendetegnet ved degeneration af nerveceller, er det sandsynligt, at produktion af vækstfaktorer, som påvirker nervecellers overlevelse, er væsentlige for at forhindre eller forsinke nervecellernes nedbrydning. 

Med Bente Klarlunds forskning er der skabt evidens for, at motion kan have betydning for at hæmme nervecellers henfald og derved forsinke den neurodegeneration i hjernen, som kendetegner udviklingen af Alzheimers sygdom. Hendes studier har påvist en klar sammenhæng mellem fysisk aktivitet og en forbedret hjernefunktion, hvilket har en fundamental betydning i forsøget på at forbedre muligheden for behandling af Alzheimers sygdom.

Prisen blev uddelt i anledning af den internationale Alzheimerdag den 21. september 2017. 


Redaktør