Professor i ørekirurgi får døve til at høre

I anledning af udnævnelsen til professor i otologi og neurotologi ved Københavns Universitet afholder overlæge i Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk Klinik Per Cayé-Thomasen tiltrædelsesforelæsning i morgen fredag.

Per Cayé-Thomasen forsker blandt andet i etablering og genetablering af høresansen hos børn, et forskningsarbejde der giver international genlyd, og som kan høres – ikke mindst af de mennesker, der får høresansen igen.


Per Cayé-Thomasens forskningsarbejde er på mange måder kendetegnet ved at kombinere teknologiske fremskridt og udviklingen af nye operationsteknikker i jagten på at give lyd til dem, som ingen eller kun lidt lyd kan høre. Udover det store og indgående arbejde med cochlea-implantationer og operationer af svært tilgængelige svulster på høre-balancenerven var Per Cayé-Thomasen i foråret den første i Danmark til at foretage en hjernestammeimplantation, der kan genskabe hørelse hos døve børn.

Den magiske motorvej af lyd

Med internationale eksperter på sidelinjen udførte han med sine dygtige medarbejdere i Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk klinik en operation, som på mange måder virkeliggør noget, som burde være fysiologisk umuligt. Operationen genskaber høresans hos børn, som mangler en hørenerve, og dermed den motorvej af lyd fra øre til hjernestamme, som gør det muligt for hjernestammen at sende lydsignalerne videre til hjernen.

"Det er fantastisk, at man med sådan en operation kan åbne en verden af lyd og give et barn muligheden for at høre. Men hvis barnet skal lære at leve i - og gøre brug af en verden med lyd, kræver det en stor indsats også efter operationen. Derfor sker hele etableringen af høresansen, sprogforståelsen og taleverdenen i tæt samarbejde med det audiologiske og pædagogiske felt", fortæller Per Cayé-Thomasen.  

For seksårige Liam som fik sit hjernestammeimplantat indopereret i foråret, betyder det, at han skal trænes i at høre og genkende lyde og derefter lære sproget og talens brug, så vidt det er muligt.

Verdens største patientdatabase

Per Cayé-Thomasen har et omfattende basalvidenskabeligt og klinisk forskningsarbejde bag sig og har publiceret over 150 videnskabelige artikler. Han har været medvirkende drivkraft i forbindelse med at opbygge og vedligeholde verdens største database med patienter med intrakraniel svulst på høre-balancenerven (akustikus neurinom/vestibularis schwannom). Databasen er et stærkt fundament for forskning og har medført ændring af behandlingen af disse patienter både nationalt og internationalt.

Udover de kliniske og forskningsmæssige aktiviteter er Per Caye-Thomasen formand for Dansk Selskab for Oto-rhino-laryngologi, Hoved og Hals-kirurgi (DSOHH) og præsident for European Academy of Otology and Neurotology (EAONO). Hertil er han regional sekretær for Europa og bestyrelsesmedlem i IFOS (International Federation of Oto-rhino-laryngological Societies – Verdenssammenslutningen af Nationale Øre-næse-hals-selskaber).

Se Per Cayé-Thomasen udføre en hjernestammeimplantation

I en udsendelse på DR1, Søndagsmagasinet følger man den seksårige Liam, som er født uden hørenerver, og ser Per Caýe-Thomasen udføre og fortælle om operationen, som kan etablere høresansen hos Liam, og måske også andre børn som ham fremover.

Se udsendelsen her: https://www.dr.dk/tv/se/21-soendag/21-soendag-tv/21-soendag-2017-09-03#!/28:12

Redaktør