Sundhedsministeren og Innovationsministeren besøger Rigshospitalet

​Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og innovationsminister Sophie Løhde lægger tirsdag 5. september vejen forbi Rigshospitalets Hjertecenter og får inspiration til værdibaseret styring i hospitalssektoren og innovative, patientcentrerede løsninger fra den kliniske verden.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og innovationsminister Sophie Løhde lægger tirsdag d. 5. september vejen forbi Rigshospitalets Hjertecenter og får inspiration til værdibaseret styring i hospitalssektoren og innovative, patientcentrerede løsninger fra den kliniske verden.

- Vi rejser rundt til alle fem regioner og besøger bl.a. hospitaler for at lytte og tale med både sundhedspersonale, patienter, sygehusledelser og regionspolitikere. Besøgene skal give inspiration og også gerne konkrete forslag til, hvordan vi kan styre sundhedsvæsnet klogere og skabe innovation i den offentlige sektor. Jeg ser frem til at besøge Hjertecentret på Rigshospitalet, som for alvor har skudt gang i udrulningen af innovative tiltag og mobilteknologi i behandlingen, siger innovationsminister Sophie Løhde (V).

- Det er patienterne, det handler om. Derfor skal styringen på sundhedsområdet sikre gode arbejdsforhold for medarbejderne og god behandling og pleje af patienterne. Regeringen har igangsat et arbejde, der skal sikre, at vi får set på, hvad der virker, og hvad vi kan gøre bedre i det danske sundhedsvæsen. Og der har vi brug for viden og inspiration fra patienternes og medarbejdernes hverdag. Jeg ser frem til at høre om Hjertecentrets nye tiltag med værdibaseret styring og offentligt-privat samarbejde, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

- Jeg er glad for, at ministrene kommer på besøg og med egne øjne ser udviklingen, vi laver for patienternes forløb og bedre sammenhænge. Vi vil gerne sikre, at mennesker med sygdom får den bedst mulige behandling, og en af måderne kan være en ny måde at styre økonomien på. Derfor forsøger vi både på hjertecentret på Rigshospitalet, og i øvrigt også på Bornholms Hospital, at afbureaukratisere og styre efter, hvad der har betydning for patienten. Det er vigtigt, at vi hele tiden prøver at gå nye veje for at optimere vores sundhedsvæsen og forsøget på hjertecentret og Bornholms Hospital er to rigtigt spændende initiativer, som vi har store forventninger til, siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S).

Pressen er velkommen efter aftale

Tirsdag 5. september kl. 10:30-12:00
Rigshospitalets Hjertecenter, Thoraxintensiv Klinik, afsnit 4141

Kontakt

Kommunikation & Presse, Rigshospitalet
Pressekonsulent: Jesper Sloth Møller, tlf. 51 44 63 67


Redaktør