Ventetid for karkirurgiske patienter i fokus

Stor vækst i antallet af patienter har givet forlænget ventetid – flere tiltag er i gang for at nedbringe ventetid.
Karkirurgisk Klinik behandler patienter, som har behov for kirurgisk behandling ved sygdomme i pulsårer (arterier) og blodårer (vener) uden for hjertet.

Klinikken har gennem en periode haft en større tilgang af patienter, end hvad klinikken har kapacitet til at behandle. Der er tale om en øgning på mere end 20 pct. på fire år. I år har Karkirurgisk Klinik fået henvist mere end 3.500 patienter. 

Der er inden for det seneste år opstået en venteliste af nyhenviste patienter med sygdomme i pulsårene. Aktuelt er ventetiden omkring 16 uger for en nyhenvist patient med de mindst alvorlige sygdomstegn. Målet er, at patienterne højst må vente fire uger på at få en tid.

Klinikken prioriterer dagligt, så de patienter, hvor man kan se at situationen er kritisk, kommer til meget hurtigt, mens de henvisninger, som ser ud til at kunne vente, får en senere tid. 
Samtidigt orienteres patienterne om at ventetiden er for lang, og at de kan få hjælp til at få en tidligere tid på et andet hospital, ved at kontakte Enheden for Patientvejledning og Sygehusvalg.

Tæt opfølgning på patienter

Stigningen i antallet af patienter har ført til, at Karkirurgisk Klinik har flyttet ressourcer fra andre områder til patienter med sygdom i pulsårene. Rigshospitalet har derudover tilgodeset området på forskellig vis. Trods dette er ventetiden steget inden for det sidste år. 

I september i år tog klinikken initiativ til at undersøge status for patienter, der står på ventelisten. På baggrund af undersøgelsen er det vurderingen, at mellem 15 og 20 patienter er døde inden første undersøgelse på Rigshospitalet. Knap halvdelen er døde inden for de første fire uger efter at de er henvist til undersøgelse på Rigshospitalet.

- Undersøgelsen har givet os ny viden, som vi ser på med stor alvor. Det er ikke sikkert vi kunne have hjulpet de konkrete patienter, men vi er meget kede af, at vi ikke har haft kapacitet til i det mindste at kigge på dem og se, om vi kunne hjælpe, siger vicedirektør Per Jørgensen. 

Følgende tiltag er nu sat i værk:

  • Rigshospitalet har allokeret engangsmidler til at afvikle den aktuelle venteliste
  • Rigshospitalet har sendt en budgetsag til Region Hovedstaden for at øge  bevillingerne til klinikken. 
  • Karkirurgisk Klinik tager kontakt til henvisende læger med henblik på dels klarere henvisninger, dels for at bede dem tage kontakt til klinikken hvis der sker kliniske ændringer hos patienterne, mens de venter.
  • Klinikken vil gøre det endnu tydeligere for patienter, at der findes andre  steder i landet, der behandler disse sygdomme, måske med kortere ventetid 

Samtidig undersøges det, om der er mulighed for at flytte yderligere ressourcer fra andre områder af karkirurgien til disse patienter.Redaktør