Stamcellebehandlingen i Hæmatologisk Klinik er blevet blåstemplet internationalt

Hæmatologisk klinik er sammen med en række andre enheder på Rigshospitalet blevet akkrediteret af JACIE – den europæiske organisation for stamcelletransplantation.

På Rigshospitalet er også Vævstypelaboratoriet, BørneUngeKlinikken og Blodbankens stamcellesektion blevet akkrediteret sammen med Hæmatologisk Klinik som samlet allogent Stamcelletransplantationscenter på Rigshospitalet.

- At blive akkrediteret betyder, at vores procedurer, behandlingsformer og arbejdsgange ift stamcelletransplantationer lever op til internationale standarder. Det sikrer adgangen til donorer i ind- og udland, så vi fortsat kan modtage stamceller fra donorcentre i udlandet, fortæller Ann-Mari Berthelsen, Kvalitetsmanager.

Processen med at blive akkrediteret startede for flere år siden. Henrik Sengeløv, der er overlæge og leder af Rigshospitalets samlede JACIE-akkreditering udtaler:
- "Hele processen med dokumentation, inspektion, tilbagemeldinger og tilretninger har medvirket til opbygning af et system med indbyggede auditer, der sikrer, at der sker det med patienten, som er planlagt. Det har løftet patientsikkerheden enormt og det har styrket vores interne arbejdsgange".

Vejledningerne ligger som dokumentsamling i VIP-portalen på en måde, så personalet straks kan få svar på alle spørgsmål, hvilket er med til at understøtte kvaliteten i arbejdet. 

- "VIP-systemet kunne meget mere end vi troede", udtaler Henrik Sengeløv og fortsætter: "Vi kan følge historikken i ændringer, og vi får automatisk advarsler, når dokumenter skal revideres og notifikationer, når dokumenter er læst af personalet."

Kvalitetsmanager Ann-Mari Bertelsen supplerer: 
- "Tidligere har vi haft en instruksbog, der ikke altid har været helt up to date, og derfor ikke særlig anvendt af sygeplejerskerne. Nu har vi fuldt opdaterede vejledninger og alle sygeplejersker bruger dokumentsamlingen til at orientere sig i specialet.  Standarderne i JACIE sætter dagsordenen for, hvad der skal være af minimumskrav for oplæringen af personalet. Derved er der basis for at patienterne får den bedst mulige pleje især i forhold til observation efter en transplantation.

- "Nok er vi akkrediteret og har et vist niveau, men processen er kontinuerlig. Standarderne skal overholdes og rodfæste sig i klinikken, så vi er klar til næste akkreditering om fire år," afslutter Ann-Mari Berthelsen.

For at fejre den glædelige begivenhed blev der inviteret til "JACIE-kage" torsdag den 5. oktober 2017 i afsnit 4043. Her deltog personer fra alle de enheder, som har været med til at sikre at akkrediteringen kom i hus – ikke mindst teknikerne, som har sørget for at patientstuernes ventilationssystem lever op til kvalitetskravene.


JACIE står for "Joint Accreditation Committee of the ISCT & EBMT"


Redaktør