Ny Enhed for Flåtoverførte Infektioner

Infektionsmedicinsk Klinik fik 1. september 2017 en ny enhed til at varetage udredning og behandling af patienter mistænkt for Lyme borreliose eller andre flåtoverførte infektioner.

​Det er ikke ’helt ude i skoven’, når medierne år efter år udråber den lille ottebenede blodsuger som skovens farligste dyr. Risikoen for at blive ramt af en borrelia-infektion efter flåtbid er reel, og hvis uheldet er ude, kan det være i nogle tilfælde være svært at stille en sikker diagnose. Selv for praktiserende læger kan det være vanskeligt at vurdere, om det er en behandlingskrævende infektion. Derfor har Rigshospitalet oprettet en ny Enhed for flåtoverførte infektioner – i daglig tale ’Borreliaklinikken’ – under Infektionsmedicinsk Klinik. 

– Vi ser flere patienter med flåtoverførte infektioner i Danmark. Typisk er det infektion med borrelia-bakterien, som ca. 15 % af skovflåterne bærer rundt på i den danske natur. Vi ved også, at flåter i Danmark huser andre bakterier end borrelia, men i hvilket omfang disse bakterier bliver overført og kan fremkalde sygdom hos mennesker i Danmark er ikke sikkert belyst, siger overlæge Anne-Mette Lebech, der står i spidsen for den nye enhed.

Bedre diagnostik og behandling

Anne-Mette Lebech håber, hun kommer til at hjælpe patienter og læger med sin ekspertviden, og at den systematiske indsats vil bidrage til ny viden om flåtoverførte sygdomme: 

- Da Lyme borreliose kan give ophav til symptomer fra mange organsystemer; hud, nervesystem, led og hjerte, har disse patienter typisk mange forskellige indgangsporte til hospitalsvæsnet. Med etablering af Enhed for Flåtoverførte Infektioner håber vi at kunne skabe en bedre og mere ensartet udredning og behandling af disse patienter, så vi hurtigt kan afklare, om der er tale om en behandlingskrævende infektion", siger Anne-Mette Lebech, der er ansat som overlæge i Infektionsmedicinsk klinik til at varetage den nye funktion.

Med den nye enhed rækker vi ud til praksislægerne og dermed til patienterne ved deres første møde med sundhedsvæsnet. Vi indfører bl.a. en åben telefonrådgivning, og Anne-Mette Lebech regner med at tage imod 100 patienter med mistanke om flåtoverført infektion om året. Samtidig er det planen at etablere en biobank i samarbejde med PERSIMUNE, der skal danne grundlag for ny forskning og udviklingen af nye diagnostiske redskaber i tæt samarbejde med vores kolleger i neurologien, reumatologien og i de diagnostiske specialer.
 
Enhed for Flåtoverførte Infektioner indeholder dels en rådgivende funktion, dels et diagnostisk forløb for patienter med symptomer på sygdom, der kunne være flåtoverført infektion. Patienter med Lyme borreliose kan henvises mhp behandlingsforløb og klinisk opfølgning. Patienter med nyopståede symptomer på Lyme borreliose kan modtages til subakut vurdering efter henvisning.

Rådgivende funktion

Læger kan kontakte afdelingen, der kan vejlede om, hvorvidt en konkret patient skal videreudredes i praksis, på en specifik afdeling eller henvises til Enhed for Flåtoverførte Infektioner.

Kontakt 

kl. 9-14 på hverdage 
tlf: 35 45 14 98

Henvisning til Enhed for Flåtoverførte Infektioner

Patienten skal som udgangspunkt være i stand til at medvirke i et ambulant udredningsforløb. Målgruppen for henviste patienter er over 18 år. For børn og unge under 18 år med tilsvarende symptomer henvises til den lokale børneafdeling.

Henvisning sendes til Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet (8622IR9).

Redaktør