Forældre er den bedste medicin

En blodprøve, en skanning eller et drop, der skal lægges ind i armen. Det er procedurer, som mange tusinde børn og unge skal igennem på Rigshospitalet hvert år, og det kan gøre ondt. Men forældre er den bedste medicin mod smerter og angst, fortæller Videnscenter for Børnesmerter i en ny kampagne, der skal lære sundhedsfaglige at samarbejde mere med forældrene om, hvad vi kan gøre for at mindske barnets angst og smerter under behandling på hospitalet.

'Forældre er den bedste medicin' er en videreudvikling af det tiltag, som Videnscenter for Børnesmerter lancerede for to år siden for at 'undgå ufrivillig fastholdelse af børn og unge under smertefulde procedurer'. Sammen med initiativet for to år siden udgav Videnscenter for Børnesmerter en række råd til sundhedsfaglige om, hvordan de kan undgå at holde børn fast under smertefulde procedurer. Disse råd, kaldet 'De 4 obligatoriske', omfattede råd som at give lokalbedøvende creme til børn, amme eller give sukkervand til børn under 1 år samt råd om afledning og samarbejde med barnet om selve proceduren.


De nye råd om, hvordan 'forældre er den bedste medicin', sigter mod at inddrage den store ressource, forældre er i forhold til at mindske barnets smerte og angst i forbindelse med behandling i sundhedssektoren. Det kan være en voldsom oplevelse for både børn og forældre, der ofte føler sig magtesløse i en situation, hvor de måske oplever, at de ikke kan være den støtte for deres barn, som de gerne ville være.

- Vi ved, det kan gøres bedre, det viser både udenlandske og vores egne undersøgelser, fortæller børnesmertesygeplejerske Gitte Aagaard fra Videnscenter for Børnesmerter, der står bag kampagnen.

- Som sundhedsfaglige er vi dygtige til at informere om alle de praktiske ting omkring en procedure eller en operation; hvor man skal møde, hvor og hvornår Emla-creme skal på, hvor man kan parkere, hvor man kan få mad, og hvordan man kan komme på Wi-Fi, fortæller hun. Men vi er ikke særligt gode til at få afdækket, om familien har prøvet noget lignende tidligere, om forældrene ved, hvad deres rolle er i forbindelse med proceduren, og hvordan vi i fællesskab bedst trøster barnet – nu og i evt. senere forløb, forklarer hun. Det er vigtigt, at vi sammen kan få planlagt så god en oplevelse for barnet som muligt, og dermed bliver forældrene den bedste medicin, forklarer Gitte.

Nogle af de råd, Videnscenter for Børnesmerter kommer med, er bl.a., at de sundhedsfaglige fortæller forældrene, at det kan være en stor hjælp for barnet, at det selv får lov at vælge, om det vil se på eller ej. og at barnet selv vælger, om det fx vil sidde selv eller på skødet af mor eller far. Forældrene kan også hjælpe med at aflede barnet i form af en snak om gode oplevelser, de har haft, eller skal have, musik, afspænding og massage, fokus på vejrtrækning samt andre virkemidler.

De gode råd til forældre er nedfældet i en folder til forældre: 'Hjælp dit barn med at klare smertefulde procedurer' og et lommekort til sundhedsfaglige med systematiserede spørgsmål til forældre om samarbejdet med forældrene om barnets smerteoplevelse, og hvilke råd de kan give forældrene. Aftalerne med forældrene eller unge om samarbejdet dokumenteres i Sundhedsplatformen og kan ses i fanen FYI.

- Vi håber og tror på, at både personalet og forældrene vil tage godt imod vores nye kampagne, og at de nye systematiserede spørgsmål til forældrene kan gøre, at vi i fællesskab kan mindske smerte og angst hos børn i mødet med sundhedssektoren, fortæller overlæge Søren Walther-Larsen fra Videnscenter for Børnesmerter, der glæder sig til at høre, hvordan de sundhedsfaglige og forældre tager imod den nye kampagne.

Redaktør