25 år med lungetransplantationer på Rigshospitalet

I 25 år har lungepatienter fået nye lunger på Rigshospitalet. Donorlunger har siden den første lungetransplantation forlænget livet for mere end 700 danskere. 

Overlæge Michael Perch på Rigshospitalets afsnit for lungetransplantation er stadig meget realistisk, når han fortæller patienter om den forventede levetid efter en lungetransplantation.

- Gennemsnitslevetiden efter lungetransplantation er fem-syv år. Enkelte mennesker, der blev opereret for 20-25 år siden, lever fortsat med deres nye lunger, men forløbet efter en transplantation er hårdere, end de fleste kan forestille sig.

Video: Overlæge Michael Perch om lungetransplantation på Rigshospitalet.

Tiden efter en lungetransplantation er meget svær at forberede sig på. Der er fysiske udfordringer med kroppens afstødning af organet og med at finde den rette balance i medicinen. For ikke at tale om de psykiske udfordringer for både den transplanterede og de pårørende.

- Vi taler meget med patienterne om både de fysiske og psykiske kriser. Mange har svært ved at finde en balance med deres nye liv, siger Michael Perch.

Konference og mærkedag for nye lunger

At den første transplantation af lunger fandt sted i Danmark for et kvart århundrede siden markerer Lungeforeningen sammen med Rigshospitalet onsdag 11 oktober – i samme uge som den årlige Organdonationsdag afholdes rundt om i hele landet.

- Til Lungeforeningens 25-års markering har vi sammensat et mindeværdigt program med personlige historier, musik og taler. Det bliver en følelsesladet aften for de over 100 deltagere, siger direktør i Lungeforeningen Anne Brandt.

I samme anledning, og samme formiddag, møder 200 sundhedsprofessionelle op på Rigshospitalet for at deltage i Lungeforeningens Nationale Lungekonference. Konferencen sættes fokus på lungernes udvikling fra barn til voksen – og byder på nyheder inden for kvalitet i diagnostik og tidlig opsporing af borgere med lungesygdomme.

Konferencens talerliste tæller bl.a. en række af landets dygtigste specialister fra Rigshospitalet, centerleder Helle Haubro Andersen fra Dansk Center for Organdonation og direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm:

- Mange syge danskere står på venteliste for at få et nyt organ. Derfor arbejder vi i Sundhedsstyrelsen ud fra en national handlingsplan vedtaget i 2014, der skal øge sundhedspersonalets opmærksomhed på organdonation. Vi vil sikre, at ingen potentielle donororganer går tabt pga. manglende fokus i sundhedsvæsenet, siger Søren Brostrøm. 

Den nationale handlingsplan skal også få flere borgere til at tage stilling og tilmelde sig donorregistret.

I dag har 1 mio. danskere taget stilling til organdonation og registreret deres holdning i donorregistret.

Fakta om lungetransplantation 2016

5 døde på venteliste til nye lunger. Det er halvt så mange som i 2010.
28 stod på venteliste ved årets udgang.
29 fik nye lunger


Redaktør