Flere børn og unge kan få hjemmebehandling

​Flere børn og unge i fx antibiotikabehandling kan nu få glæde af at tage infusionsbehandlingen med hjem i en bæltetaske frem for at være indlagt i flere dage.

Flere gode dage i eget hjem fremfor slidsomme ture frem og tilbage til hospitalet. Det er resultatet af en indsats i BørneUngeKlinikken, der overfører de gode erfaringer med en kemorygsæk til voksne til børne- og ungeområdet.

Det er klinisk forsker og sygeplejespecialist Helena Hansson fra Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed samt BørneUngeKlinikken, der står i spidsen for indsatsen i BørneUngeKlinikken, der sikrer, at flere børn og unge kan få infusionsbehandling i eget hjem frem for på hospitalet.  


Projektet tager udgangspunkt i sygeplejerske Kathrine Fridthjofs projekt med en bærbar medicinpumpe i en rygsæk fra IdéRiget i 2014. En undersøgelse af indlagte patienter på et af BørneUngeKlinikkens afsnit viste, at der ca. er 1-4 børn indlagt i klinikken hver dag, der får infusioner (intravenøs behandling) med antibiotika. Disse børn og deres familier kan måske fremover sidde hjemme og få medicin frem for at være på hospitalet. Helena Hansson har taget udgangspunkt i Kathrine Fridthjofs erfaringer og materialer i form af skemaer, implementeringsplaner mv.  Efter en lang række tilpasninger kunne BørneUngeKlinikken i maj i år gå i gang med et testforløb.

- Vi kunne ikke bare overføre materialet direkte til børn og unge, fortæller Helena Hansson. Fx er dosis stort set ofte den samme til alle voksne, mens børn får dosis efter vægt. Desuden viste en række interview, at hvor de voksne patienter fik en rygsæk, vil børn hellere have en bæltetaske, så de kan sætte sig i en sofa eller bevæge sig frit omkring, hvilket ikke er muligt med en rygsæk, fortæller hun.

Som hos de voksne indeholder bæltetasken en medicinpumpe, der kan fyldes og programmeres og tilsluttes et centralt venekateter, så barnet kan få de rette doser medicin på de rigtige tidspunkter.

På familiernes præmisser

Behandling i hjemmet skal være en aflastning, ikke en belastning, fortæller Helena. Det skal give øget livskvalitet, mens behandlingen er den samme. Derfor har BørneUngeKlinikken udviklet to forskellige metoder for brug af pumperne:

Model 1 består i, at sygeplejersken gør pumpen og medicin klar og kobler barnet til pumpen på hospitalet. Familien går hjem, og medicinen infusionen løber kontinuerligt til næste dag, hvor familien kommer ind igen og får sat evt. ny medicin til. Dvs. barnet kan være derhjemme, i stedet for at være indlagt under behandlingen.

Model 2 består i, at forældrene oplæres til selv at blande og koble barnet til medicinen. Først på hospitalet, og så derhjemme - de får leveret medicinen og det udstyr, der skal til derhjemme. 


Klinisk sygeplejespecialist Camilla Bredahl og læge Nadja Wissing 
viser den bærbare pumpe og bæltetaske frem.


Foreløbig har fire børnepatienter testet infusionsbehandlingen hjemme, og det er gået rigtig godt, fortæller klinisk sygeplejespecialist, Camilla Bredahl, der sammen med Helena Hansson og 1. reservelæge Nadja Vissing er ansvarlig for implementeringen. De er i øjeblikket i fuld gang med at lave kliniske vejledninger for brugen af pumperne

- Det, der er vigtig for os, er, at forældrene og barnet føler sig godt rustede til at tage hjem med medicinen, forklarer Camilla. Mange forældre til kronisk syge børn, giver i forvejen børnene medicin derhjemme, så de er vant til det og trygge ved det. Andre familier med et meget intensivt forløb i en afgrænset periode har så mange andre ting, de skal forholde sig til, så det med også at skulle styre medicinering og behandling derhjemme, kan være lige i overkanten, og her kan model 1 være aktuel, forklarer hun. .

- I udlandet har man rigtig gode erfaringer med lignende projekter, fortæller 1. reservelæge Nadja Vission. - Meget tyder på, at især børn trives bedre i deres vante omgivelser, bliver hurtigere raskere og er i mindre risiko for at få hospitals-infektioner, forklarer Nadja. Samtidig er det en stor gevinst for hele familiens dynamik, hvor meget sættes ud af spil, når et barn bliver sygt.

Jeg ser store muligheder i det, forklarer Helena Hansson. Bæltetasken kan komme mange slags børnepatienter til gode. Fx kan et barn med en infektion, der før i tiden skulle have antibiotika og have været indlagt i 10 dage, nu komme hjem og kun tage frem og tilbage blot én gang i døgnet. Vi regner med, at bæltetasken til hjemmebehandling af børn og unge kan tages i fuldt brug på BørneUngeKlinikken i løbet af vinteren 2018, fortæller Helena.

Der er foreløbig indkøbt 10 pumper og tasker. 


Smart bæltetaske: børn slipper for hospitalet

Se mere om hvordan bæltetasken gør livet mere normalt for børn og unge i dette indslag fra TV2 Lorry.


Redaktør